Her vil vi presentere dokumenter, vesentlig fra tidligere tider, som kan være av interesse å titte nærmere på.
Vi starter med et dokument fra 1873 vedr. Brændevinshandel og skjenking av øl of vin.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.