Høsts gate går nå fra Sandefjordsveien i øst, over Hystadveien og til den møter Pukkestadveien etter ca 250 meter.