Håkon Havnås slakterforreting hadde slakterforretning i denne gården. I bakgården var det kjøttskjæring og foredling av kjøttvarene. Havnås hadde også slakteri i Kodal. I annen etasje av forretningen var det en leilighet og spisrom for betjeningen.
Frisømester Anders Wang hadde sin frisørsalong i et midre bygg ved siden av Hanvås.

Se bilde av stedet idag