Holtskjæra er en samling av 10 holmer pg skjær rett syd vest for Folehavna, og med en fyrlykt som ble satt opp i 1914

Les mer

Det er bare et smalt sund - Holtskjærgapet - mellom land og fastlandet på Folehavna. Det finnes ikke en enesste busk der, så navnet kan neppe komme av Holt (skog) eller Holtz. Her ute ved Holtskjæra og Leikrane kan det bryte skikkelig i uvær. Flere bedrifter i Sandefjord har bruk havbunnen her som avfallsplass i mange tiår. Det er blant annet dumpet flere tusen fat med malingavfall her. Beholderne har rustet i stykker og avfallet er spredt ut over sjøbunnen.

Området er også en popolær fiskeplass .

Kilde Roger Davidsen: Steder i Sandefjord

Tilrettelagt av Lardex Bildegruppe/Lardex.net