Huset ble bygget i 1949.
I dette huset bodde Halvard Andresen i mange år.  Senere ble huset overtatt av datteren Aase, født Andresen, gift Thorvaldsen.  Da hun døde i 2013 ble huset solgt ut av familien.  Huset ble revet 2. oktober i 2015.
Halvard Andresen drev forretning med leketøy og kortevarer i Jernbanealleen 15.  Han var kjent for sine daglige små annonser i Sandefjords Blad.  Avsluttet gjerne med: "Dagens kanin.  Vis a vis Iris og Gadella".

Se bilde av stedet idag