Firmaet Virik Landhandleri ble opprettet 07. juli 1953 av Aslaug Gjerpe Perskaas, Virik.
Opphør ble meldt 23.05.1959.
På stedet omtales Harald Perskaas i 1965, Wilhelm Perskaas i 1974, Sverre Perskaas i 1981.

Bygningen med butikk og boligdel ble revet i forbindelse med utvidelse av Haneholmveien. Man kan ennå se grunnmuren.
Sverre Perskaas fikk godkjent fradeling til Sandefjord Kommune i januar 1981 til utvidelse av veien. Eiendommen ble solgt til Sandeford Kommune i september 1982.
Rivingen av huset ble utført av Store Bergan Idrettslag på dugnad desember 1982. Taksteinen skulle brukes til utvidelse av lysløypa.

 

   
https://lardex.net