Høsts gate er en kort gate som bare dekker tre kvartaler. Før Sandefjordsveien kom, gikk den til Prinsens gate ved daværende Sjøfartsmuseet. Den begynner nå i T-krysset ved Sandefjordsveien, ved Pukkestad gård, og går opp til der den møter Pukkestadveien. For å finne grunnlaget til gatenavnet, må vi støtte oss til Henrik Sandberg og hans beskrivelse av gatenavn basert på kjente personer. Han forteller at det var to kjente Høst-navn i Sandefjord. Først Ludvig Høst, 1792 – 1867, opprinnelig dansk. Under et ervervsmessig opphold på St. Thomas i Vestindia ble han en holden mann. Etter salg av det han eide der, ville han hjem til Danmark, men seilskipet kom ut i uvær og strandet i Norge.
Til Sandefjord kom han rundt 1815, fikk ansettelse i Christopher Hvidts forretning og steg fort i gradene. Etter Hvidts økonomiske havari i 1830 kjøpte Høst både skipet ”Haabet” og Hvidts hus. I tillegg til skipsrederi drev han trelast- og butikkhandel og ble en fremtredende mann i byen. Foruten andre kommunale verv ble han i 1837 Sandefjords første ordfører.
Den andre Høst var sønnen Fredrik Ludvig, 1834 – 1902. Som sin far hadde han betydelig forretningstalent. Med merkantil og språklig utdannelse gikk han inn i sin fars virksomhet. Senere overtok han huset og forretningen ved Torvet, og han videreførte skipsrederiet.
Fredrik Ludvig Høst ble også, sammen med sin kone, en drivkraft i byens kulturliv. Et synlig minne om ham er tegningene av Sandefjords bebyggelse på 1840-tallet. Hus for hus satt han og tegnet på sine eldre dager. Det bør også nevnes at han var formann for direksjonen i Sandefjords Sparebank 1881 – 1886 og direktør for banken 1887 – 1902. Begge Høst-mennene bar tittelen konsul.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.
Bearbeidet av Lardex/Sandefjord Rundt