Langgaden startet fra Kirkegaden 131 og endte i Bugaardsgaden 166.Langgaden var en tverrgate til Jernbanealleen på nedsiden (mot sjøen)
Husnummereringen er fra 187 mot syd til 215 på nordsiden mot Bugaardsgaden.

Etter bybrannen i 1900 gikk store deler av sentrum med. Etter dette ble byen bygd opp med et delvis nytt gatenett og Langgade "forsvant" og ble til Kongens gate.
Det er kart der nytt og gammelt gatenett er tegnet inn. Boka heter 'Sandefjords historie' av Hougen.