Frelsesarmeen i Sandefjord er et korps for alle generasjoner, med aktiviteter for alle aldre, der du kan få nye venner.
Vi ønsker å være en aktuell kirke og vi har stor tro på at Guds kjærlighet og nåde er tilgjengelig for alle.
Vi som korps ønsker å skape et godt fellesskap. Gjennom vårt velferdsarbeid ønsker vi å hjelpe de som trenger hjelp.