Jernbanealleen går i dag fra Peter Castbergsgate ved jernbanestasjonen i nord og til Hvalfangstmonumentet i syd.
Men det har ikke alltid vært slik. Fra nord stoppet den opprinnelig ved Kjærligshetstorget i syd. Etter bybrannen i 1900 ble den videreført sydover til Rådhusgata.
I 1933 ble den igjen forlenget, og nå ned til Torget, og i 1960 videre helt ned til Hvalfangstmonumentet - et rent imponerdene syn  for førstegangsbesøkende skrev Sandefjords Blad den gangen.Jernbanealleen er Sandefjords hovedgate og viktigste siktlinje, der den strekker seg i rett linje fra jernbanestasjonen til Hvalfangstmonumentet.

 

Les mer

Vi lar avdøde lokalhistoriker Roar L. Tollnes fortelle om gatens opprinnelse: ”Jernbanealleen ble anlagt av jernbanestyret som en kompensasjon for at stasjonsbygningen i 1881 var oppført på ”prestetraet” utenfor byen, uten at noen vei førte dit. ”Stasjonsveien” ble ført i rett linje ned til det sentrale gatekrysset hvor de gamle gatene Langgaten og Kirkegaten møttes. Krysset het i dagligtalen ”Kjærlighetstorvet”, og lå omtrent der vi i dag har Byparken. Senere er Jernbanealleen etappevis forlenget i rett linje helt ned til havneområdet hvor Hvalfangstmonumentet nå står.

I dag kan vi være svært tilfredse med jernbanestasjonens beliggenhet, og for den saks skyld det flotte gateløpet besøkende og vi ser derfra.
Tenk om jernbanen var blitt lagt ned mot havneområdet og hadde dannet en barrière mellom byen og sjøen, slik det sterkt ble ønsket dels fordi den valgte plasseringen etter manges mening var så fryktelig langt på landet.

Skal vi nevne noen markante trekk i gateløpet gjennom nær fortid, bør det foruten trærne bli Middelskolen,  Hotel Atlantic, Sandefjord Bilcentrals bilforretning og Essostasjonen, Byparken med bankbygningene, Post- og telegrafhuset, Torvet 1 med "Kjølnergården", Folkets Hus og selvsagt selveste Hvalfangstmonumentet. Man må heller ikke glemme den gamle trebygningen Teaterlokalet som lå på hjørnet av Jernbalealleen og Landstads gate. Her regjerte en myndig vaktmester som het fru Nicolaysen.
Mellom Bilco og Teaterlokalet lå en liten kiosk som het Teaterkiosken.
På begynnelsen av 1960 tallet ble det anlagt en bensinstasjon i nordvestre del av Tic-hagen. Denne bensinstasjonen som representerte oljeselskapet Mobil fikk en relativt kort levertid.
I det siste kvartalet opp mot jernbanestasjonen førte tyskerne opp mannskapsbrakker under 2. verdenskrig. Etter krigen ble brakkene i noen år brukt som bolig for mange familier inntil de kunne skaffe seg bedre bosteder. Øverst var det også garasjer for busser, tankbiler og lastebiler.
På det nord/vestre hjørnet av Jernbanealleen og Landstads gate drev ekteparet Sverre og Monika Andersen en meget populær pølsekiosk.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.
Kilde: Davidsen, Roger, - Et sted i Sandefjord side 328

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  JERNBANEALLEEN/HAVNESPORET/PETER CASTBERGS GATE

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  DIVERSE

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  JERNBANEALLEEN 15

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  JERNBANEALLEEN 17

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  JERNBANEALLEEN 19

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  JERNBANEALLEEN 20

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  JERNBANEALLEEN 21

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  JERNBANEALLEEN 22

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  JERNBANEALLEEN 23

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  JERNBANEALLEEN 24

 • Totalt bilder i artikkelen: 10

  JERNBANEALLEEN 25

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  JERNBANEALLEEN 26

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  JERNBANEALLEEN 27

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  JERNBANEALLEEN 28

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  JERNBANEALLEEN 29

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  JERNBANEALLEEN 30

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  JERNBANEALLEEN 30 A

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  JERNBANEALLEEN 31-33 HOTEL ATLANTIC

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  JERNBANEALLEEN 32

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  JERNBANEALLEEN 35