Ble bygget i perioden 1847-1848 som prestegård for Peder Castberg. Den forble prestegård i Sandar frem til 1914, da kommunen køpte den til kommunelokale. Den gangen het kommunen Sandeherred.

Salmedikter og prest Magnus Brustrup Landstad bodde og hadde sitt virke i denne prestgården fra 1859 til 1877. Herredshuset fikk navnet av Sandefjord kommune i 1975. Dette brukes som adresse for bygningene Sandar Herredshus 1, 2, og 3.

Sandar kommune hadde også sine kontorer for kommunen her. I dag (2020) brukes bygningene fortsatt av Sandefjord kommune til ulike aktiviteter som tilbud blant annet for rusmisbrukere og mennesker med psykiske problemer.

Kilde: Delvis Roger Davidsen; Steder i Sandefjord

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Sandar Herredshus 2

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Sandar Herredshus 3

  • Totalt bilder i artikkelen: 7

    Sandar Herredshus og Sandar Kirke