Kort gate som starter i sydenden av Museumsgata og fortsetter til rundkjøringen hvor den møter Kilgata og Kamfjordgata. Omfatter også plassen på sydsiden av Thor Dahl-bygget slik at Kokeriet og Bryggekapellet har adresse Brygga 1.

03.03.1947: Bryggen endres til Brygga.
03.03.1947: Skrivemåte gaten endres til gata, vei endres til veg, skov endres til skog, torv endres til torg.

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Brygga 1

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  Brygga 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 17

  Brygga 5

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Brygga 7

 • Totalt bilder i artikkelen: 11

  Brygga 11

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Oversiktsbilde