06.10.1932: Fortsettelse av oparbeidelse av Ekeberggaten og Kathrineborggaten.
10.10.1929: Fra Ekeberggaten til Leikvoldgaten (s. f. kirkegaarden): Morattaveien. Aapen plass: Christen Christensens plass (eller: Kommandør Christensens plass).
09.11.1933: Regulering av nordre del av Pukkestadarealet. Kathrineborggaten føres i en bue langs lærer Stouslands eiendom ned til Schelvens gate. Ekeberggaten stopper, der hvor denne gate treffer ovennevnte forlengelse av Kathrineborggaten. Om mulig bør Kathrineborggatens forlengelse rettes noget ut i sin øverste del, således at denne nye tverrgate tar av fra Kathrineborggaten litt lengre syd.
30.01.1936: Kathrineborggatens forlengelse til Prinsensgate. Lærer Hallingbys og gartner Petersens eiendommer forandres overensstemmende med plan av Sandefjord Stadskonduktørkontor desember 1935, i det Ottesensgate foreslås sløifet og Ekeberggaten foreløbig stopper ved bekken langs lærer Stouslands eiendom. Der blir også en forbindelsesgate fra Kathrineborggaten langs bekken ned til Schelvens gate. Kathrineborggaten kommer til å gå i en bue bak Hallingbys uthus, over Petersens eiendom (østre del) og munner ut ved redaktør Sørensens og Sigurd B. Gades eiendommer.
28.03.1936: Ekeberggaten. Den av formannskapet i 1914 opnevnte gatenavnkomite; skolebestyrer Knut Hougen, dr. Jul Christensen og skolebestyrer Olav Steinsett, hadde sikkerrt adskillig diskusjon for å navnsette denne gaten som i 1914 var et fantasifoster. "Det kan synes umotivert å kalle denne lille gatestump som man ikke i den nærmeste fremtid får bruk for, Ekeberggaten, men når gaten forlenges etter kartet på den annen side av Pukkestadveien, blir dens endepunkt ved eiendommen Ekeberg".
Ekeberggaten går som forholdene nå er regulert fra Solvangveien i nord, over Prinsensgate og fortsetter videre sydover til Pukkestadveien. Regulering har ført til at gaten nå er ført frem fra Pukkestadveien til lærer Stouslands eiendom, Schelvens gate nr. 13. Senere blir gaten ført frem til Solvangveien i nord.
02.04.1936: Forbindelsesvei Ekeberggaten - Kathrineborggaten. Man besluttet å anlegge en spaservei fra Ekeberggaten til Kathrineborggaten langs den overbyggede bekk langs lærer Stousland og lærer Hallimngbys og kommunens tomtearealer. Spaserveien kommer til å gå utelukkende på kommunens grunn og blir ca. 3 meter bred. Der har tidligere vært en gangsti nogenlunde der hvor spaserveien nu skal legges.
19.10.1939: Det skal legges kantsten på begge sider av Ekeberggaten fra Høsts gate til C. A. Larsens gates sydvestre side frem til Kathrineborggaten.

01.10.1949: Ekeberggaten. Den av formannskapet i 1914 oppnevnte gatenavnkomite, som besto av herrene skolebestyrer Knut Hougen, dr. Jul Christensen og skolebestyrer Olav Steinseth hadde sikkert adskillig diskusjon for å navnefeste denne gate, som i 1914 praktisk talt var et fantasifoster.
Komiteen sier i sin innstilling til bystyret følgende: Det kan synes umotivert å kalle den lille gatestump som man i den nærmeste fremtid får bruk for, Ekeberggaten, men når gaten forlenges etter kartet på den annen side av Pukkestadveien, blir dens endepunkt ved eiendommen Ekeberg (som da såvidt vi erindrer tilhørte kjøpmann C. Oscar Svhelbred, nå lærer O. J. Hallingby).
Det er ganske interessant å legge merke til at komiteens medlemmer allerede i 1914 har hatt åpne øyne for at et senere reguleringsforslag ville gi den rfett i sin antagelse.
Ekeberggaten begynner ved lærer Stouslands eiendom, Schelvens gate 13 og går sydover til Pukkestadveien. Den er oppkalt etter Ekebergplatået, eller kanskje rettere Schelbreds eiendom "Ekeberg".

 

Les mer

Mai 1938: I forbindelse med en større omregulering førte dette til endring av diverse hus- og gatenavn med nye husnummer. Oversikten omfattet følgende (gammel adresse i parantes):
Ekeberggaten:
17 Asta Gjertsen ( tidl. Ekeberggt. 7)
19 Edmund Pedersen (tidl. Ekeberggt. 9)
21 Arne Moe (tidl. Ekeberggt. 11)
23 Gudrun Børresen (tidl. Ekeberggt. 13)
27 Stuert Watén (tidl. Ekeberggt. 17)
29 Faktor Clemetsen (tidl. Ekeberggt. 19)

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Ekeberggata 3

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Ekeberggaten

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Ekeberggaten