Område ovenfor "Brydeslottet" (Cathrineborg" som ble lagt ut til boliger i 1930.
Kommunens oppkjøp av Brydeløkka ga støtet til at privatfolk festet tomter i stor stil. På slutten av 1929 er 12 hus ferdige eller under oppføring.19.11.1929: Beslutning om gater/gatenavn: Gaten i bygrænsen (Brydeløkka): Lindgaards gate.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Brydeløkken