Går fra Peter Castbergsgate øst for kirkegården, videre på østsiden av Sandefjord kirke og ned til Stockflethsgate. 
Gaten er delt i to av Landstads gate. 
 

Les mer

Møllers gate er oppkalt efter presten Henrik Johan Carl Møller, født i 1834 i Kristiansand.
Han ble den første sogneprest i Sandefjord efter at byen hadde fått sin egen kirke, som ble innviet 10. desember 1872.
Møllers virke i Sandefjord ble dessverre ikke av lang varighet. Han døde allerede i 1882, men i de årene han virket her, satte han spor efter seg.
Han ble meget avholdt både som predikant og sjelesørger. Han var gift med Caroline Benedikte Jacobsen, datter til prost Jacobsen i Sem.
Da han ble ført til Tønsberg for bisettelse der, fulgte mange med ekstratog for å ta avskjed med den avholdte sogneprest.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.

Kilde: Henrik Sandberg i boken om gatenavn i Sandefjord

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
Bearbeidet: Sandefjord Rundt/Lardex.net

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    MøLLERS GATE 1A

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    MøLLERSGATE 1B