Vesterøyveien går fra Kilen via  Langeby og Vøra til Folehavna og er ca 9 km lang.
I 1934 uttalte lensmann Enge at nå var Vesterøyveiens bredde så stor at to biler med letthet kan komme forbi hinannen.

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  VESTERøYVEIEN - KAMFJORD

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  KRYSSET SJøBAKKVEIEN - VESTERøYVEIEN - MEFJORDVEIEN.

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  VESTERøYVEIEN - FJELLVIKBAKKEN - ØVRE HUVIKVEI

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  VESTERøYVEIEN - FJELLVIK - FJELDVIKVERVEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  VESTERøYVEIEN 20

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  VESTERøYVEIEN 44

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  VESTERøYVEIEN 54

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  VESTERøYVEIEN 112

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  VESTERøYVEIEN 162

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  VESTERøYVEIEN 259

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  VESTERøYVEIEN 283 - SMøRSTEINåSEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  VESTERøYVEIEN 290 - NORDRE LANGEBY

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  VESTERøYVEIEN 315

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  VESTERøYVEIEN 337

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  LANGEBY BADESTRAND/VESTERøYVEIEN 361

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  VøRA BADESTRAND/VESTERøYVEIEN 391