Bjerggata er en av byens eldste gater, opprinnelig het den Bjerggaden, og strekker seg fra Thaulows gate og Oddefjeld ved havna og til Landstads Plass og Gokstadveien. 

Gata er ca. 780 m lang og har navn etter Preståsen. Fra der hvor husene i nr. 53 en gang lå, går det trapper og tursti opp til friområdet i Preståsen.
Nye trapper ble lagt våren 2012 til erstatning for de gamle som var i dårlig forfatning.

 

Les mer

Bjerggata var opprinnelig en markvei for Prestegården langs foten av <preståsen og Oddfjell. Det gikk lang tid før den fikk offisiell status som gate, - Li -Gaden, og kontakt med det øvrige gatenettet i byen. Navnet ble senere Bjerggaden. Det var de mindre bemidlede som først satte opp sine enkle hus på østsiden av gata. I 1828 lå det bare 3 bygninger på vestsiden. Etterhvert kom det i tillegg til boligene privat hotell, fattighus, arrestlokale, forretninger. jordmor, gamlehjem og forsamligslokaler.
En viktig og godt vedlikeholdt trehusbebyggelse, særlig i søndre del, kjennetegner denne gaten.

Bjerggata ligger sydøst i byen langs med den vestre delen av fjellet Preståsen. Fra gammelt av ble sørenden av Preståsen kalt Oddefjell, og det er det stedet de første sandefjordingene omkring år 1400 holdt til. Det viktigste for dem var at de hadde fri sikt til havna.

Bebyggelsen til Bjerggata har beholdt sitt flere hundre års gamle preg, og er å betrakte som verneverdi. Stedet og bebyggelsen ble for ca. 600 år siden "den første spire til Sandefjord" skrev Knut Hougen i sin Sandefjord-historie i 1928.

Kilde: Sandberg, Henrik: Boken om gatenavn i Sandefjord.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon:


 

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Krysset Thaulows gate / Bjerggata

 • Totalt bilder i artikkelen: 5

  Bjerggata 1-3

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 5-7

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 9

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 13

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 15

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 17

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 18

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 20

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 24

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 30

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 31

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 33

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 34

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 36

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Bjerggata 38 - Gamlehjemmet

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 44

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 45

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 46

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 47

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 48

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 49

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 54

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 55

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 56

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 57

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 59

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 61

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 73

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 75

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Krysset Bjerggata/Skippergata