Bjerggata er en av byens eldste gater, opprinnelig het den Bjerggaden, og strekker seg fra Thaulows gate og Oddefjeld ved havna til Landstads Plass og Gokstadveien. 

Gata er ca. 780 m lang og har navn etter Preståsen. Fra der hvor husene i nr. 53 en gang lå, går det trapper og tursti opp til friområdet i Preståsen.
Nye trapper ble lagt våren 2012 til erstatning for de gamle som var i dårlig forfatning.

03.03.1947: Bruk av Berggata endres til Bjerggata.

03.03.1947: Bjerggata. Den alminnelige uttalen av dette navnet er jo Berggata eller Bjerrgata, men det har vel aldri har vært vanlig å si bjerg og bjerget her i byen. Derfor er det vel rimelig å tro at når folk sier Bjerggata, kommer det av at den gamle skriftformen. Bjerg- har smittet over på taleformen, men derfor er det vel ingen grunn til fortsatt å beholde denne formen, når vi ellers skriver berg, berget.
Jfr. K. Hougen, Sandefjords historie, bind I, side 6, der byens eldste brygge kalles "Bergebryggen". Den lå, etter det Hougen forteller, like ved Oddefjell, det gamle navn på Preståsen.
NB. Burde ikke navnet Oddefjell på en eller annen måte komme med blant de offisielle navn i byen?

24.09.1949: Bjerggaten. Byens eldste og dyreste gate. Hvor i Sandefjord denne gate ligger skulle det vel være unødvendig å forklare. Den er kjent av gamle og unge. Likeså av de mange badegjester som gjestet byen helt til badet ble nedlagt. 
Bjerggaten begynner ved "Oddefjell", der hvor Kamfjordgaten tar sin vei i nordøstlig retning. I fjellet, like ved eiendommen Kamfjordgaten 2, står det en jernplate som viste Sandefjords gamle havnegrense og samtidig grensen for havnevesenets område på land.
Bjerggaten er av ikke så liten byhistorisk interesse. Den er visstnok byens (og ladestedets) eldste gate. Oppover den nåværende Thaulowsgate gikk bekken hvor ferjer, lørjer og prammer ble fortøyet for regning av sine eiermenn der for de flestes vedkommende hadde sine hus ved Bjerggaten. Stor-skipperhus, jekteskipperhus og hus som tilhørte lekter- og lastepramførere.
Bjerggaten har ennå den gode, gamle småbykoloritt, et stykke fra de gamle dager, da mannfolka satt på trammen lørdag ettermiddag eller søndags formiddag og røkte på langpipe og spyttet dypsindig mår de snakket om politikk og byens anliggender.
Bjerggaten er i sin flørste del fra Oddefjell til den nåværende Kongens gate et stykke Sandefjord som sikkert alle ønsker bevart fremover. Den er et bybilde med hyggelig koselig stemning.
Mange av de malere som har hentet sine motiver fra denne gate, raderingskunstnere likeså.
Bjerggaten nordlige del, fra krysset ved Kongens gate opp til Prestehagens begynnelse er visstnok Sandefjords dyreste gatestykke. Sprengningsarbeider i stor stil, asfaltbelegg og fortau. Kloakk-, vann- og elektriske ledninger o.s.v. har ikke vært noen billig affære. Men gatestykket har vært av betydning. Den avlaster trafikken i Storgaten og Jernbanealleen, den trafikk som kommer fra Sandar og skal øst- og sydover.
Bjerggaten søndre del har gamle tiders patina. Måtte den aldri forsvinne, hverken ved brann eller uforstandig regulering.


 

Les mer

Bjerggata var opprinnelig en markvei for Prestegården langs foten av <preståsen og Oddfjell. Det gikk lang tid før gata fikk offisiell status som gate, - Li -Gaden, og kontakt med det øvrige gatenettet i byen. Navnet ble senere Bjerggaden. Det var de mindre bemidlede som først satte opp sine enkle hus på østsiden av gata. I 1828 lå det bare 3 bygninger på vestsiden. Etter hvert kom det i tillegg til husene privat hotell, fattighus, arrestlokale, forretninger. jordmor, gamlehjem og forsamlingslokaler.
En viktig og godt vedlikeholdt trehusbebyggelse, særlig i søndre del, kjennetegner denne gaten.

Bjerggata ligger sydøst i byen langs med den vestre delen av fjellet Preståsen. Fra gammelt av ble sørenden av Preståsen kalt Oddefjell, og det er det stedet de første sandefjordingene omkring år 1400 holdt til. Det viktigste for dem var at de hadde fri sikt til havna.

Bebyggelsen til Bjerggata har beholdt sitt flere hundre års gamle preg, og er å betrakte som verneverdi. Stedet og bebyggelsen ble for ca. 600 år siden "den første spire til Sandefjord" skrev Knut Hougen i sin Sandefjord-historie i 1928.

Kilde: Sandberg, Henrik: Boken om gatenavn i Sandefjord.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon:


 

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kart Bjerggata 1902

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Krysset Thaulows gate / Bjerggata

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Bjerggata 1 og 3

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 4

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 5-7

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 9

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 13

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 15

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 18

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 17

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 20

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 23

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 24

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 30

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 31

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 33

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 34

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 36

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 37

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Bjerggata 38 - Gamlehjemmet

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 44

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 45

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 46

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 47

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 47, 51, 53, 55

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 48

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 49

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 54

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 55

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  Bjerggata 56

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 57

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 59

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 61

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Bjerggata 73

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Bjerggata 75

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Krysset Bjerggata/Skippergata