Folehavna som ligger ytterst  på Vesterøya er i utgangspunktet et privat eiendomsområde som ble rekvirert av den tyske okupasjonsmakten i 1941.
Området var avstengt som tysk fort fra 1941 og hadde på det meste en bemanning på ca 200 mann. Stedet ble overtatt av Forsvaret og frigitt i 1995.
I dag et meget populært turområde på sørspissen av Vesterøya.

Les mer

Folehavna fort er et tidligere tysk kystfort på den sydligste delen av Vesterøya i Sandefjord kommune. Området ble beslaglagt av okkupasjonsmakten den 8. mai 1941.

Fortet, som ble kalt HKB 5/980 Vesterøen av okkupasjonsmakten, var ved krigens slutt bestykket med fire belgiske 12 cm K370(b) feltkanoner[1] med skuddvidde på 15 000 meter, samt flere luftvern- og panservernkanoner. Det meste av skytset var krigsbytte fra tyskernes invasjoner i andre land i Europa. Selve fortet ble opprettet i mai 1941 og fungerte fram til januar 1993 som skolebatteri for hærens kystartilleri, da denne funksjonen ble flyttet til Stavern.[1]

Anlegget hadde ellers flere tunneler i fjellet, den lengste omtrent 120 meter lang. I tillegg kommer blant annet bunkere, forlegningsbrakker, løpegraver, lyskastere, piggtrådgjerde, nærforsvarstillinger, brystvern og minefelt.

Fra fortet er det fri sikt over sjøen mot Onsøy og Hvaler i øst. Mot sør er det åpent hav, mens det i vest er sikt mot Svenner fyr og kyststrøkene av Telemark og Vestfold.

Fortet skal aldri ha vært i direkte kamp, men deltok ved flere anledninger i beskytning av allierte fly.

Etter krigen ble det meste av anlegget tatt over av Kystartilleriet, mens enkelte deler raskt ble frigitt.

1957 ble Folehavna fort modernisert, og hovedskytset ble byttet ut med tre 10,5 cm kanoner montert i grube med paddeskjold.

Den militære aktiviteten ved anlegget ble lagt ned i 1993.

Kilde Wikipedia.

Bearbeidet av Lardex Bildeklubb.net

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  FRA KRIGEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  TOMMYS FORLIS VED HOLTSKJæR

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  DRONEBILDER AV FOLEHAVNA

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  HOLTSKJæRA

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  MILITæRANLEGG