Elgesem er en grunnkrets beliggende ved Raveien. Området ligger langs raet. Her finnes et gravfelt som viser at det har vært bosettninger fra minst år 500 f.kr.
Gravfeltet slik det fremstår i dag, består av 8 gravhauger og en 45 meter lang skipsformet steinsetting. Gravfeltet ble arkeologisk utgravd av Nicolay Nicolaysen i 1870, og fredet samme år.
Gravfeltene er rammet inn av en vakker steingard og med en solid port som fører inn til det fredede området.

Det attraktive ved dette feltet forsterkes ved den meget severdige steinkretsen, som er formet som et skip. De høye bautasteinene i hver ende illuderer som for- og akterstavn.

Denne informasjonen er hentet fra: Vilhelm Møllers : Sandar, Grend og gård 1850 - 1970 - Bind 1.   
 

  • Totalt bilder i artikkelen: 7

    Elgesem bilder