Skiringssalsveien går fra Peter Castbergs gate og vestover via Bugårdsbakken og fram til Furustadveien ved Stuen. 
Navnet er etter skolen Skiringssal og ble vedtatt 5. september 1919.

17.11.1938: Nye veinavn.Hauan: Fortsettelse av Skiringssalsgaten til Furustadveien ved Kjelberg:  Skiringssalsveien.

 

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skiringssalsveien 6

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  Skiringssalsveien 9a

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skiringssalsveien 26

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skiringssalsveien 29

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skiringssalsveien 30

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skiringssalsveien 31

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skiringssalsveien 35

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skiringssalsveien

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  Skiringssalsveien 134

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Skiringssalsveien 176

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Jernbanebrua ved Stuen