Den nordligste stasjonen

Prince Olav Harbour ble etablert av det sørafrikanske selskapet Southern Whaling & Sealing Co i 1911.
Prince Olav Harbour ligger i en bukt ved innseilingen til Possession Bay og var den nordligste landstasjonen på øya.
Området hvor Prince Olav Harbour ligger ble i 1907 vurdert av Tønsbergs Hvalfangeri.
De valgte i stedet å etablere en stasjon i Strømnesfjorden, da stedet var for værutsatt.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.
Bearbeidet: Sandefjord Rundt/Lardex.net

Les mer

Frem til 1919 var Prince Olav Harbour havn for flytende kokerier og først i 1919 var landstasjonen ferdigbygd. Samme år ble stedet solgt til Unilever. Unilever solgte stedet videre til Christian Salvesen & Co i 1934. Hvalfangststasjonen var i drift frem til 1931 og stedet ble overdratt til britiske myndigheter i 1935, men Christian Salvesen & Co fikk flyttet hus og utstyr til Leith og Strømnes.

Nordmannen Einar Abrahamsen var eneste bestyrer i Prince Olav Harbour fra oppstarten i 1920 til nedleggelsen i 1934.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.

Kilde: wikipedia.com

 

   
https://lardex.net