Solløkka ligger idyllisk til innerst i Lahellefjorden. Eiendommen Solløkka 20 tilhørte i sin tidgården Østre Nes. Den ca 70 meter lange badestranden med store gressvoller, fjellknatter og kafeen med dansegulv ble som en magnet for byens ungdommer i mellomkrigsårene.

Da freden kom i 1945 var det nok mange som trodde at Solløkkas popularitet ville avta etter hver.Plassen med de hvite spissteltene fyltes sommer etter sommer. I tillegg  kom Solløkkadagene med kjente artister som et ekstra trekkplaster.

Les mer

I 1957 var det slutt. Avholdslaget "Vennskap" mente at kafelokalene var uegnet til møtevirksomhet vinterstid. Flere somre med dårlig vær ga svikt i inntektene for laget, og stedet ble solgt.

Solløkka ble kjøpt av Metodistkirkens Ungdomsforbund i 1958 og omgjort til et aksjeselskap i 1922 med navnet Metodistkirkens Kurs og Leirsted.

I 2009 ble Solløkka Leisted igjen solgt og denne gangen til en eiendomsutvikler som rev det meste av den gamle begyggelsen og bygde eneboliger på området

Kilde: Roger Davidsen "Et sted i Sandefjord"

Bearbeidet av Sandefjord Rundt/Lardex.net

  • Totalt bilder i artikkelen: 5

    SOLLøKKA BADE- LEIRSTED