Plassen ligger øst for Sandar kirke og består i dag av for en stor del av en rundkjøring der en skulptur av Magnus Brostrup Landstad troner i midten, med ansiktet vendt mot kirken.
Monumentet er utført av Hans Holmen i mørk labradorstein fra Jåberg i Tjølling.
Penger til skulpturen ble samlet inn blant skolebarn. Monumentet ble avduket 17. mai 1928.

  • Totalt bilder i artikkelen: 2

    Landstads plass

  • Totalt bilder i artikkelen: 9

    Landstadsmonumentet med Sandar Herredshus