Sandefjord kommune for 2018 har ca 25 lag og foreninger som kommer under betegnelsen sport og idrett. Noen av disse har historie mer enn 100 år tilbake i tid.
I de siste 25 årene har det dukkert opp nye sportsgrener og derved også lokale lag og foreninger. Noen har imidlertid forsvunnet helt, mens andre har slått seg sammen med lag innenfor samme interesseområde. Noen har mange grupper under sin hovedforening som Runar og STIF med flere, mens andre har spesialisert seg på en idrett som for eksempel Sandefjord Roklubb, Sandefjord Ballblubb og Sandefjord Seilforening. 
Vi vil i denne avdelingen av Sandefjord Rundt forholde oss til historien fra gamle Sandar og Sandefjord fram til ca 1975.

  • Sandefjord Sykleklubb