En kort gatestump mellom Bjerggata og Thaulows gate nede ved havna.

05.11.1949: Havnegaten. Østre Strandgate het den før navnedåpen av 1901. Og så ble den døpt i bystyrets møte 6. mars 1901 og fikk navnet Havnegaten. Hva gaten har med havna å gjøre er litt problematisk
Den begynner ved Thaulows gate og går i sydvest-niordøstlig retning opp til Bjerggaten. Det er mulig at bystyrets medlemmer hadde en liten tanke på bekken eller elven som gikk langs Thaulows gate, og vhor noen og enhver av beboerne ved Thaulows gate og Bjerggaten hadde sine større eller min dre faktøyer, skøyter, prammer o.s.v. fortøyet. Det er kanskje et tilfelle som ligner en tanke. Men med noe lignende havna hadde det jo ikke å gjøre.
Navnet ble vedtatt mot 3 fornuftige stemmer. Hvem disse var beretter bykrøniken intet om.
Gaten er, som alle gatene i denne bydel, småkoselig og velholdt slik som husene der også er.

 

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Havnegaden fra 1860

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Havnegata 2

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Havnegata 8

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Havnegata 10