Sandar og Sandefjord skytterlag har historie tilbake til 1879 og 1884. Fram til 1963 var det to separate skytterlag. Når kommunen begynte bebyggelse av Varden området ble Sandefjords bane stengt og laget gikk sammen med Sandar.

Banen som nå er i bruk ble etablert i 1897 med nytt skytterhus i 1902. Opprinnelig bane hadde skyteavstander på 100 - 200 - 300 og 600 meter. Banen er senere modernisert og bygget om i flere omganger og har i dag bare 100 og 200 meters skyteavstander.

 

 

Les mer

1940: Nytt klubbhus (det gamle brant ned i 1939)

1984: Nye graver for anvisere og betydelig oppbygging av kulefang på 100 og 200 m

1988: Nytt standplasshus.

1996: Større påbygging og modernisering av skytterhus.

2000: Ombygging og modernisering til elektroniske skiver på 100 og 200 meter.

2008-2015: Skytterlaget blir grunneiere

 • 18.06.2008 Bystyret vedtok reguleringsplan for skytebanen.

 • 26.11.2008: Fylkesmannen i Vestfold stadfestet reguleringsplanen.

 • 19.02.2009: Samtykke til ekspropriasjon gitt av Fylkesmannen i Vestfold.

 • 12.05.2009: Begjæring om skjønn til Sandefjord Tingrett.

 • 27.09.2011: Skjønnet fra Tingsretten er rettskraftig. Skytterlaget må betale erstatning for eiendom til    
  grunneierne og motpartens advokatomkostninger. DFS ga tilskudd til grunnerverv og advokat for
  skytterlaget.

 • 14.01.2013: Skjøter på oppmålte og fradelte eiendommer.

 • 11.02.2015: Endelig skjøte på gbnr 16/79. Gamle heftelser slettet og tre bruksnr. sammenslått.

2015

 • Ny vei, data- og strømkabel fra standplass til grav 100m og videre til grav 200m.

 • Hogd skog og utvidet parkeringsplass betydelig.

 • Standplass støydempet

2016-2018: Nytt tak og sandkasser grav 100m og 200m.

2019: Ny kledning og dør standplass.

Æremedlemmer:
1953 Nils Holm Klaveness
1984 Lorang Brekke
 2010 Yngvar Vataker (begrunnelse)
 2010 John-Olaf Larsen  (begrunnelse)

Fortjenestemedalje:
1950 Eivind Lystad
1951 Augen Jahre
1952 Peder Jacobsen
1963 Bernhardt Thorvaldsen
1964 Kristoffer Larsen
xxxx Anders Ottersen (år ukjent)
1969 Lars Larsen
1969 Jørgen Tyvand
1970 Arne Christiansen
1970 Magrethe Christiansen
1970 Lorang Brekke
1971 Reidar Hjertaas
1971 Mathias Holm Klavnes
1972 frk. Berit Jensen
1978 Harald Mørk
1986 Yngvar Vataker
1986 John-Olaf Larsen
1987 Synøve Hjeraas
1987 Irene Vataker
1990 Trygve Gulliksen
1991 Audun Vamråk
1995 Jakob Johannessen
1995 Terje Jacobsen
2000 Ingun Rosten Larsen
2000 Berit Jensen
2000 Vidar Gade
2000 Sverre Maaren
2008 Jørn Fremstad
2008 Kjell B. Helle
2008 Bernt Johansen
2016 Christian Henrik Dahl  (begrunnelse)

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Bilder

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  Miniatyrskytterlaget