Det er ikke mange byer på Sandefjords størrelse som har så tallrike skulpturer å vise på et så lite område.
La oss her stifte litt nærmere bekjentskap med disse. Dette var Henrik Sandberg`s beskrivelse i 1992 av  
SKULPTURER OG ANDRE SEVERDIGHETER I SANDEFJORD:

 

Les mer

Wikipedia har følgende definisjon på monumenter/minnesmerker/skulpturer.

Monument henviser til et minnesmerke i form av en struktur eller skulptur som uttrykkelig ble opprettet over en person eller hendelse. Innen kunsthistorie brukes gjerne en bredere definisjon, hvor enhver menneskeskapt gjenstand over en gitt størrelse kalles et monument. Innen arkeologi brukes begrepet enda bredere, om enhver menneskeskapt gjenstand som er av arkeologisk interesse, fra mynter til store byggverk. Monument benyttes gjerne på bygninger eller strukturer som er betraktet som viktige for den arkitektoniske arven eller for kulturarven.[1]

Et minnesmerke er en utformet gjenstand som er varig plassert i det offentlige rom for å minne om en person eller en begivenhet. Et minnesmerke i form av en bauta eller steinstøtte kalles også minnestein. Et minnesmerke i form av en tavle kalles også minnetavle.

Minnesmerker kan finnes i former som standardiserte skilt, tavler av stein eller bronse på vegger eller murer, som billedhoggerverker i form av relieffer, byster eller frittstående statuer i alle stilarter og varige materialer, eller som byggverk (gravhauger, pyramider eller mausoleer o.a.)

En skulptur (av latin sculpere, «hugge ut») er et tredimensjonalt kunstverk av enhver type. Tradisjonelle skulpturer kan være hugget i stein eller tre, eller være fremstilt av materialer som bronse, gips eller porselen. Moderne skulpturer kan være laget av industrielle materialer som aluminium eller plast, og skulpturer kan også være ferdig produserte gjenstander (readymades) som kunstneren har valgt ut i en bestemt hensikt.

 • Totalt bilder i artikkelen: 20

  SKULPTURER

 • Totalt bilder i artikkelen: 13

  MINNESMERKER:

 • Totalt bilder i artikkelen: 11

  KULTUR - MONUMENTER

 • Totalt bilder i artikkelen: 16

  DIV. INNEN KUNST & KULTUR