Sandefjord Roklubb ble stiftet på Hotel Atlantic 9. juli 1917. De 6 som var med på stiftelsesmøtet var skipsreder Olaf Wegger, kontorsjef Iver L. Elieson, kasserer W. Klerck Bryde, bankassistent Aksel Graff, kontorsjef Sverre Brun Koppang samt Enevold Holm fra Kristiania som var engasjert som instruktør. Konsul Lars Christensen tilbød en bod på Ytre Stub som båthus og dermed var klubbens beliggenhet de neste 45 år bestemt. I 1927, 10 år etter klubbens stiftelse, var klubben etablert og kunne ta hjem sitt første norgesmesterskap.

I 1962 sto nytt klubbhus ferdig på Granholmen hvor de fortsatt holder hus i dag. (2019). Klubben har NM-titler i 1927, 1932, 1933, 1934, 1938, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1981, 1984, 1985, 2000, 2001, 2005, 2006, 2010, 2013, 2014, 2015. I tillegg har klubben en rekke medaljer i internasjonale mesterskap. I 1987 ble det bygget et båthus ved Goksjø der klubben nå holder til fra midten av mai til midten av september.

 
 
  • Totalt bilder i artikkelen: 9

    Bilder fra Norgesmesterskap

  • Totalt bilder i artikkelen: 31

    Div. bilder 1923 - 1967

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Juleball 1945