Går fra Bjerggata i en sløyfe over nedre del av Oddefjell og ned til Grønnligata. Det som da ble Oddefjell var tidligere en del av Fjellveien

Les mer

Navnet ble vedtatt  i et bystyremøte 5. september 1999. Det ble da samtidig bestemt at en tidligere gate med samme navn skulle forsvinne ved regulering. Dette medførte at Fjellveien 1 beholdt sitt matrikkelnummer, men Fjellveien 5 og 7 fikk adressen henholdsvis Oddefjell 1 og 3. Den gamle adressen Fjellveien 3 forsvant i og med at dette huset ble revet en gang på1960 tallet.
I januar 1955 ble ideen om en storblokk i "Steinbruddet" lansert, 46 leiligheter i 8 etasjer i Fjellveien 2.
Kilde:  Roger Davidsen Et sted i Sandefjord.
 

 

  • Totalt bilder i artikkelen: 3

    ODDEFJELL

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    ODDEFJELL 1

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    ODDEFJELL 6