Sandefjord har en lang og tradisjonsrik historie som fergeby helt fra slutten av 1800 tallet. Først var det stort sett ferger som gikk i rute i Sandefjordsfjorden, mens noen få ferger også gikk mellom Kristiansand og Kristiania.

På 1960 tallet kom også de første fergerutene til Sverige og senere Danmark, og nå i 2019 har de to rederiene Color Line og Fjord Line i alt 6 turer til Strømstad daglig, med flere tusen passasjerer og flere hundre biler og trailere hver dag

  • FERGER LOKALT
      Bilder i undergrupper: 16

  • FERGER UTENLANDS
      Bilder i undergrupper: 17