I denne historien tar vi med både ferger som gikk i korte ruter i Sandefjordsfjorden, og ferger som gikk i faste og lengere ruter som for eksempel til Kristiania. Mange av disse fergene var i drift fra slutten av 1800 tallet til den 2. verdenskrig. Den siste var Framnæs II som trafikkerte strekningen Framnes - "Thor Dahlbrygga" fra 1921 til 1957.
Etter den 2. verdenskrig overtok busser og private biler denne lokale trafikken
Blant de fergene som traffikerte i området kan nevnes Huvik I, Huvik II, Laugen, Expedit, Varden, Stabil, Framnæs, Framnæs II og Fjeldvik.

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  .

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  D/S HUVIK I

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  D/S STABIL

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  STAUPER

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  D/S HUVIK II

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  D/S LAUGEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  D/S VARDEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  EXPEDIT

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  DS GRANHOLMEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  FRAMNæS II