Klubbens historie

Her er utdrag fra viktige begivenheter i Sandefjord tennisklubbs historie:

1921: Den 16. desember på Hotel Atlantic ble Sandefjord Tennisklubb (STK) stiftet ved at 40 medlemmer ble protokollert. «Kontorchef» Einar Tollefsen ble av disse, valgt til klubbens første «formand». – 25. jan 1922, på Tollefsens kontor, ble det første styremøte avholdt og «utkast til klubbens «love» ble nedfelt og senere vedtatt.

1922: Første økonomiprosjekt ble gjennomført. Det ble arrangert «marked» i avholdslokalet.
Netto inntekt – kr. 2.212,-.

1923: Årsmøte fastsatte kontingenten. Denne ble satt til kr 15,- + «indskrivningspenger» kr 10,-
Til ny formann ble valgt William Echoff.

1924: På generalforsamlingen møtte kun 4 medlemmer. Det ble protokollført at «det svake fremmøte måtte påtales på det strengeste». Nytt møte ble berammet med bedret oppslutning.

1925: To utebaner sto ferdig på Hjertnes, der Rådhuset i Sfj. ligger. Totalkostnad 3.500 kr,
hvorav 2 stk. banenett ble kjøpt inn for Kr 88,50 !
Det ble vedtatt at banene skulle kunne utleies til ikke-medlemmer for kr. 4.- pr. time.

1926: Banene var på våren i en miserabel forfatning. De ble lagt om ved at 36 lass blåleire ble påkjørt og "sand harpet derpå".

 

Les mer

 

1927: Kaare Tobiassen ble valgt til ny formann. – Banemann ble ansatt med en lønn på kr 100,-
pr. mnd. (Senere i de «harde 30-årene, ble denne lønnen nedsatt til kr 40,- pr mnd.)

1928: Johan Grann overtok formannsvervet.

1930: Det sto dårlig til med økonomien da William Echoff igjen gikk på som formann, og Norges
Tennisforbund ble av styre forespurt om å …»andra et bidrag» tilsvarende kontingenten for 1929/30. I motsatt fald betraktes klubben som strøket av forbundet.» – Dette ble innvilget! (Harde ord for pengene må man kunne si!)

1931: Ved årsmøte balanserte regnskapet med kr 2.000,-. Kontingenten ble hevet til kr 20,-.

1933: Til ny formann ble valgt Håkon Gran.

1940: Den 22. mai ble styremøte som skulle bli det siste på 6 år, avholdt. I krigsårene var det liten eller ingen aktivitet i klubben. – Alf Thoresen var i denne tiden fungerende formann.

1946: Den 25. mai ble Håkon Gran gjeninnsatt som formann. Som «viceformann» fikk han med seg byens senere ordfører Einar Abrahamsen. Abrahamsen hadde forøvrig mange gode kampresultater og var en habil spiller.
Som følge av lite vedlikehold i krigsårene, var banene i dårlig forfatning. Det ble søkt om
støtte fra Kommunen til ny opparbeidelse. – I et styremøte ble et positivt svar fra Rådmannen opplest, der det fremgikk at kr 2.500,- var innvilget til dette formål.

1947: Til ny formann ble valgt Bjørn Stenseth. Et verv han hadde i 4 år.

1951: Knut Seyersted tok over formannsvervet dette året.

1952: Rolf Rustad, som var innflytter og en meget habil tennisspiller, ble valgt til ny formann
under årsmøte den 18. mars på Hotel Kong Carl.
Den store oppgaven Rustad og hans styre gikk løs på, var å forberede opparbeidelsen av
det nye tennisanlegget i Bugården, dvs. det som senere ble Bugårdsparken.

1954: Til ny formann ble valgt Paul Støre.

I juni dette året ble klubbens 4-baners tennisanlegg i Bugårdsparken åpnet med ordfører Frithjof Bø sine ord: «Måtte ungdommen i bred fylking søke til banene», hvoretter han slo den første ballen over nettet på centercourten.
Deretter innledet klubben en tre-dagers turnering, med nær 100 avviklede kamper.
Det var nødvendig også å benytte den ene tennisbanen som var igjen nede i byen på Hjertnesområde.

1956: Rolf Rustad gikk på igjen som formann. Han ledet klubben i di neste fire år, og var deretter med i styre fram til 1966. For sin innsats for klubben, ble Rustad, også for sine sportslige prestasjoner, utnevnt til klubbens første æresmedlem ved klubbens 75-års jubileum.

1960: Ansgar Skorge overtok formannsvervet.

1962: Erik Lund ble valgt inn som ny formann. Et verv han hadde i hele 10 år!
Klubben hadde i dette året 19 senior- og 19 juniorspillere.
En gave fra Sandefjord Sparebank, ble mottatt med kr. 200,-.

1963: En turnering for B og C-spillere, samlet hele 70 deltakere fra klubber på Østlandet.
Ingen fra STK hevdet seg. – Regnskapet balanserte med 10.000 kr., mens kassa-beholdningen var på
kr. 27,62.

1965: Idrettsutvalget/Parkvesenet har søkt offentlige tilskudd til asfaltering av banene 3-4- og 5, for å minske vedlikeholdsutgiftene i fremtiden. Senere ikke innrømmet.

1972: Ny formann – Sverre Holm ledet klubben inn mot STKs 50-års jubileumsfeiring.
Av 46 seniormedlemmer var det nå 15 damer. I alt inkl. juniorer, 85.

1973: Med 18 fremmøtte medlemmer til stede, overtok Hroar Buskerud «roret» under årsmøte i Sandefjord Handelstands lokaler, der følgende styremedlemmer kom inn: Bjørn Larsen, Erik Høier, Roar Ellefmo og Arne Sivertsen. For første gang ble det nedsatt en bred turneringskomite, bestående av; Hans Sperre d.y. (leder), Bjørn Havnås, Erik Aggborg og Arvid Gulliksen.

1974: Arne S. Sivertsen, som i denne tiden var blant Vestfolds beste spillere, overtok dette året formannsvervet.

1975: Roy W. Johannesen overtok som formann med et medlemstall på 151!
Fra årsmøte i Jotunhallens kafeteria ble det bl.a. opplyst at 4 ukentlige timer nå er tildelt for trening i Ormestadhallen.

1976: Paul Taraldsen ble valgt inn som ny klubbformann. Paul hadde i denne tiden, og i en del etterfølgende år, også mange gode sportslige resultater. Økning til 169 medlemmer.
I en større sommerturnering i B–(23delt.) og C-klassen (32 delt.), vant den ikke ukjente, Hans Nordstaa fra Asker, B-klassen, og Y. Grina fra Sarpsborg TK, C-klassen.
I klubbmesterskapets ny-oppsatte nybegynnerklasse, vant Gunnar Gürrich i finalen over Tor Kalleberg 7-5, 6-2.

1977: Nytt toppdekke ble lagt på alle 5 baner.

1978: Årsmøte ble avholdt i nov. på Thesalongen nede i by’n, der 23 stemmeberettigede var til stede.
Møte ble ledet av avtroppende formann Paul Taraldsen som overrakte «klubba» for det kommende året til Knut Hansen.
Seniorkontingenten ble vedtatt hevet til kr 200,-.
Spillere som trente innendørs, kunne kjøpe èn boks baller av klubben for kr 25,-.

1979: Gunnar Friberg ble valgt til formann bl.a. med ordene: «At vi ikke er best i Norge på grusen, bør ikke være det samme som at vi ikke har det beste miljøet!». Det ble satset på å forbedre spillerutviklingen blant juniorspillerne, for å få flere til å hevde seg på kretsnivå.

1980: Billy Jønsson er for annet år på rad klubbens faste trener for juniorspillerne ute på grusen. – Innendørs, trener juniorene på parkettgulvet i Jotunhallen av Paul Taraldsen.

1981: Per Berg hadde en to-årsperiode som klubbleder.
Åpningen av banene var dette året 1. mai!
Problemer med kritting av banene ble påpekt. Planen om gå over til faste linjer før neste sesongstart, ble iverksatt. Til kjøp av slike plastlinjer, ble 3000 kr sponset av Sandefjord Sparebank.

1982: Det er nå er nå 205 medlemmer i klubben.
Faste linjer ble satt ned på alle 5 utebaner og krittmaskinene ble behørig parkert.

1983: Tom Holmen fungerte som klubbformann i tre år. Det bør i tillegg nevnes at Tom i denne tiden, hadde mange svært gode sportslige resultater, også på nasjonalt plan.
STK har nå 3 divisjonslag: 2 herrelag i hhv. 3 og 5. div. og ett damelag i 4. div.

1984: Kommunen installerte nytt vanningsanlegg på bane 1 og 2.
Telefon er oppkoblet i klubbhuset!
Inntekter og utgifter balanserer med kr 46.000,-.

1986: Siri Aubert tok dette året over formannsvervet som klubbens første kvinnelige leder.

1987: Gunnar Jensen, som i flere år hadde fungert som klubbkasserer, tok også et formannsår.

1988: Kaare Kristiansen overtok formannsvervet. Sammen med ex-formannen, gikk de løs på oppgaven med få på plass en to-baners boblehall. Dette hadde i lang tid vært et ønske fra store deler av klubbens medlemmer. – Etter en tid kunne en fin brukt boble, reises over to av banene. Både belegget og økonomien i dette prosjektet ble en suksess.

1989: Svein Flåtten tok over roret i en to-årsperiode. Han deltok senere aktivt rundt planleggingen og oppføringen av det kommende halleprosjektet, og var vrien å møte på andre siden av nettet.

1991: Thorbjørn Svenssen jr. ble valgt inn som ny formann, og sto på fram til 1997. Ved klubbens 75-års-jubileum mottok han klubbens nyopprettede fortjenestemerke i gull for sin innsats. I særlig grad ble det i denne sammenheng lagt vekt på hans innsats ved planleggingen og oppføringen av klubbens 4-baners hall.
Et vellykket jr-NM u/14, ble gjennomført i juli.

1992: Bearbeiding av hallplanene ble påbegynt, og utallige styre- og komitemøter ble avholdt.
Men det ble også spilt tennis, med spesielt god fremgang i jr-klassene. Foruten Øyvind Hellenes og Birthe Svenssens 3dje-plasser i NM-double og mix, tok følgende spillere 1. plasser i KM;
Mats Hansen u/10 år + db u/12, Birthe u/12, db u/14, mix u/16, Øyvind u/12, db u/12 og mix u/14, Pål Svenssen u/14 og db u/14, Frode Carm db u/14 og mix u/14, Tone Eikedalen mix u/14, Jørgen Nilsen u/16 og db u/16, John Fjelstad db u/16, Old Boys – Ivar O. Myhre 1 pl. KM single, Gunnar Jensen/Svein Flåtten 1 pl. KM double.
Klubbens eminente banemann, Kåre Kristiansen går av, etter å ha «levert» strøkne grusbaner i flere år.
«Tenk på banen når dere spiller – spill forsiktig»!.. skal Kåre en gang ha gitt beskjed om.

1993: Etter ca. ett års forarbeid, ble byggingen av klubbens nye 4-baners hall påbegynt i juni.
To komiteer hadde vært i sving i et års tid –