Den 17. april 1935 kom de herrer Ole Engebretsen, Robert Hansen, Gunnar Hegdahl, Osvald Hvål, Anders Schustock, Hans Sperre jr., Arne Storm, Thv Trogstad, samt Frk. Liv Trogstad, Sammen til møte og stiftet Sandefjord og Sandar Sykleklubb.
Det ble på dette møtet valgte en arbeidskomite til utarbeidelse av forslag til lover etc. som skulle fremlegges på den konstituerende generalforsamling. Til midlertidig arbeidskomite ble valgt R. Hansen, Engebretsen og Trogstad. Det ble videre besluttet at klubben skulle omfatte både damer og herrer samt en junior avdeling for gutter og piker.
“Etter forslag fra herr Schulstock ble det besluttet å oppta kappriding på programmet”, står det i referatet fra klubbens første møte.

Les mer

Konstituerende generalforsamling ble så avholdt den 29. april 1935 med meget godt frammøte. Etter at Trogstad hadde lest opp stiftelsesprotokollen, anmodet han på lovkomiteens vegne om å få dirigere forsamlingen inntil lovforslaget var behandlet og vedtatt, hvilket bifaltes.
Arbeidskomiteens forslag til lover ble, med et par forandringer vedtatt, hvoretter det ble foretatt valg på styre som fikk følgende sammensetning: Formann Thv. Trogstad, Varaformann og Sekretær: O. Engebretsen, Kasserer: Liv Trogstad, Styremedlemmer: Ellen Kaldager og Thorleif Løstegård, Suppleanter: John Riset, Anders Vataker, Anders Schulstock.

Det ble dessuten valgte en “drakt og luekommite” bestående av: frk. Kaldager, frk. Trogstad, Schulstock, Waallann og Riset, som fikk til oppgave å utarbeide forslag til klubbdrakter.

I klubbens første lover heter det bla a. I § 5 om styret “Kapteinen fører tilsyn med materiell og ridt, leder turer, passer på at medlemmene overholder kjørereglemetet og er veloppdragne. Kapteinen har kommandoen under turridning og enhver deltager plikter å rette seg etter hans anordninger. 25 ryttere er høyeste antall som kan ride i følge.”

Klubbens første sykkelritt ble avholdt torsdag aften den 6. juni 1935 med start og innkomst fra Sandarveien. Det startet i alt 10 racere, og løpet gikk fra Sandarveien opp Moveien til Fevang og retur, og var ca. 17 km langt. Ingen av deltakerene hadde startet i sykkelritt før, og det hele var imøtesett med stor interesse både av deltagerene selv og det store publikum som var samlet såvel på Sandarveien som langs hele løypa forøvrig.
Resultatet ble:
1) Henry Schau, 29.02 min
2) Anders Schulstock 29.37 min.
3) Kjeld Christensen 29.53 min.
Den videre rekkefølge ble: Elring Austad John Riset, Helge Gustavsen, J. Christensen, Øiv Mogensen, Robert Hansen og Gunnar Hegdahl.

Den første syklingens dag i Sandefjord, d.v.s. ritt om Norges Cykleforbunds turistmerke (sykkelknappen) ble avholdt med start og innkomst ved Langåker Turisthotell på Raveien med stor deltakelse. Mere enn et halvt hundre deltakere av begge kjønn klarte fordringene til merket. Beste tid oppnådde Kjeld Christensen som brukte 37.39 min på den 20 km lange løype. Øivind Mogensen var bare et sek etter. Men størst beundring vakte allikevel den unge frk Marit Bingen som tilbakela distansen på tiden 48.58 min og slo endog flere av de mannlige deltagere. Dette lovet godt for vår damegruppe og det skulle også senere vise seg at frk Bingen ble å regne med blant landets kvinnelige sykkelryttere.

Viserguttløp: Den 15. septbr ble det avholdt et populært viserguttløp på varesykkel. Løpet gikk over 10 km og ble vunnet av Kåre Solberg på den gode tid 20.26 min.

Klubbmesterskapet 1935 over 30 km det første i klubbens historie ble avholdt 15/9 og ble overlegent vunnet av Kjell Christensen på tid 51.54.5 min Nr. 2 ble Erling Aurstad 53.51 og nr. 3 Anders Schulstock 53.56 min.

Sesongen 1936
På generalforsamlingen stiftelsesdagen 17. april ble Trogstad gjenvalgt til formann. Under det selskapelige samvær holdt H. J. Haugen, Langåkers populære vert, et lærerikt og greit foredrag om forhåndstrening til konkurransesykling.

Sesongens første ritt ble avholdt som klubbritt den 7. mai over en distanse på 23 km. Vinner ble Halvor Glenna på tiden 38.05 min, med Kjeld Christensen bare 3 sek etter. Nr. 3 ble Gunnar Hegdahl 39.42 min.
Særlig beundringsverdig var den 53 årige Nils Mogensen tid på 43 min.

Treningsritt 14. mai, distanse 23 km ble vunnet av Kjeld Christensen 37.29. Nr. 2 Martin Liverød 38.35

“Lågendalen Rundt” 140km scratschritt med TCK som arrangør bød på frisk kjøring, glimrende tider og mange morsomme og farlige situasjoner. Aage Rassmussen TCK, seiret med tiden 4.22.56. Kjeld Christensen leverte et godt ritt og besatte 5. plassen, tid 4.50.12. Helge Gustavsen Sandefjord ble nr. 7, 4.59.11.

Propagandaritt. August arrangerte klubben stort propagandaritt med deltakelse også fra Larvik og Tønsberg. For første gang i klubbens historie ble det også holdt ordinære ritt for damer. I alt deltok ca 60-70 ryttere i dette propagandaritt. Lokalavisen skriver bla: Sykkelklubbens generalmønstring av alle som kjører på to hjul her i distriktet fant sted på Raveien i går. Det var masse av folk langs hele løypa og de forskjellige grupper av hjulryttere ble fulgt med stor interesse. I dameklassen kunne frk. Bingen notere seg en flott seier, neste gang går det sikkert under 40-tallet – -.
Beste Sandefjordsrytter i kl. A. Ble Kjeld Christensen med 2. plass med tiden 52.53 (30km.) Marit Bingen kjørte på 40.35 (20 km.)

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Buer Rundt

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    Pondustrimmen