I nesten 100 år var A/S Framnæs Mek. Værksted en av hjørnesteinsbedriftene i Sandefjords næringsliv.

Her bygde de skuter som utforsket polarområdene. Her bygde de skoleskipet Christian Radich. Her bygde de hvalflåten som igjen bygde Sandefjord.

Her bygde de Nordens største flytedokker og kraner og her bygde de den første norske boreplattformen. I generasjoner, helt fram til 1987, var FMV arbeidsplass for flere tusen mennesker. I dag er det vanskelig å forestille seg hva Sandefjord hadde vært uten denne stolte byggetradisjonen.
Kilde: Thor Dahl.

Allerede fra 1816 hadde Framnæs blitt benyttet til skipsbygging og reparasjoner, da det ble etablert kjølhalingsplass her. Framnæs mekaniske verksted var beliggende på østsiden av Sandefjordsfjordens indre del.

 • Totalt bilder i artikkelen: 21

  Arbeidere

 • Totalt bilder i artikkelen: 12

  BEDDINGA

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  BROSJYRER FOR FMV

 • Totalt bilder i artikkelen: 21

  BYGNINGER

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  BÅTER TIL REPARASJON

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  DEMOSTRASJON AV KLINKING I BYPARKEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 8

  DOKKA

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  FRAMNÆSFERGEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  KAIER

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  KJELEVERKSTED

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kjeleverkstedet

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  KJØRETØYER

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Kompressorrommet

 • Totalt bilder i artikkelen: 10

  Kontorbygning

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Kraftstasjonen

 • Totalt bilder i artikkelen: 9

  KRANER

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  LEDELSEN FØR NEDLEGGELSE

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  LOGO

 • Totalt bilder i artikkelen: 6

  Maskinverkstedet

 • Totalt bilder i artikkelen: 3

  NYBYGG

 • Totalt bilder i artikkelen: 33

  OVERSIKTSBILDER / LUFTFOTO AV FMV

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Platehall

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  PLATTFORMER

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  POSTKORT

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  RIGGERLOFTET

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  RØRLAGER

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  SKIPSBYGGERIET

 • Totalt bilder i artikkelen: 18

  Skipsbyggerihaller

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  Smia

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  SNEKKERVERKSTEDET

 • Totalt bilder i artikkelen: 4

  STABELAVLØPNING

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  STORTINGSBESØK

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  STØPERI

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  Støping sementblokker

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  SVEISEHALL

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  TAUBÅTER

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  TEGNEKONTORET

 • Totalt bilder i artikkelen: 1

  TEGNING AV FRAMNÆSOMRÅDE

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  test 3