Anlagt i begynnelsen av 1950-årene for infrastrukturmidler (NATO).
Byggetiden var 1953-56  og sysselsatte mange mennesker. I tillegg til at flere fjell og åser måtte sprenges bort og jevnes med jorden, ble det også anlagt en stor rørledning fra Bogen i Stokke, beregnet for flybensin.
I den første tiden, fra 1956 - 1995, var Torp en ren militær flyplass. men fra 1995 ble det sivil luftfart på halve flyplassen. Fra 2001 ble det slutt på den militær driften av flyplassen.

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    BYGGING AV FLYPLASSEN