Laskenveien begynner ved rundkjøringen ved gamle stadion og ender som blindvei mot Ringveien. Tidligere gikk Laskenveien helt opp til Raveien, men den korte veien fra Ringveien og til til Raveien heter nå Øvre Laskenvei

  • Totalt bilder i artikkelen: 1

    LASKENVEIEN