Ved utgangen av 2016 var det i "gamle" Sandefjord 18 skoler - 4 ungdomsskoler og 14 barneskoler. 
Det er disse 18 skolene med tillegg av noen få andre vi tar for oss her på nettsidene til Lardex.


(Etter sammenslåing med Andebu og Stokke 1.1.2017 har den nye storkommunen
totalt 27 skoler - 6 ungdomsskoler og 21 barneskoler).

Under hver skole ligger det 2 grupper: En for KLASSEBILDER og en for SKOLEBYGG.

Vi tar sikte på å få med en del klassebilder fra hver skole, litt tilfeldig utvalg fra den eldre garde.

Har du gamle klassebilder eller nye opplysninger/bilder ta kontakt med oss.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.

 

 • ALMUESKOLEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • BREILI SKOLE
    Bilder i undergrupper: 9

 • BYSKOLEN
    Bilder i undergrupper: 38

 • FøRSTAD (FURUSTAD) BARNESKOLE
    Bilder i undergrupper: 3

 • FRAMNES SKOLE
    Bilder i undergrupper: 17

 • FROM SKOLE
    Bilder i undergrupper: 3

 • GOKSTAD SKOLE
    Bilder i undergrupper: 9

 • HAUKERøD SKOLE
    Bilder i undergrupper: 14

 • HELGERøD SKOLE
    Bilder i undergrupper: 2

 • HJELPEPLEIERSKOLEN
    Bilder i undergrupper: 2

 • HøYERE SKOLE
   

 • MIDDELSKOLEN
    Bilder i undergrupper: 13

 • MOKOLLEN SKOLE
    Bilder i undergrupper: 2

 • MOSSERøD SKOLE
    Bilder i undergrupper: 6

 • SANDAR YRKESSKOLE
    Bilder i undergrupper: 59

 • SANDE SKOLE
    Bilder i undergrupper: 15

 • SANDEFJORD GYMNAS
    Bilder i undergrupper: 3

 • SANDEFJORD SJøMANNSKOLER
    Bilder i undergrupper: 29

 • STORE BERGAN SKOLE
    Bilder i undergrupper: 14

 • UNNEBERG SKOLE
    Bilder i undergrupper: 6

 • VAGGESTAD SKOLE
    Bilder i undergrupper: 4

 • FEVANG SKOLE
    Bilder i undergrupper: 8

 • SANDAR FORTSETTELSESSKOLE
    Bilder i undergrupper: 1

 • SKIRINGSSAL FOLKEHøYSKOLE
    Bilder i undergrupper: 7

 • VESTERøY SKOLE (TIDL. BUER SKOLE)
    Bilder i undergrupper: 13

 • VIRIK SKOLE
    Bilder i undergrupper: 3

 • ØSTERøY SKOLE
    Bilder i undergrupper: 4