Ved utgangen av 2016 var det i "gamle" Sandefjord 18 skoler - 4 ungdomsskoler og 14 barneskoler. 
Det er disse 18 skolene med tillegg av noen få andre vi tar for oss her på nettsidene til Lardex.

Under hver skole ligger det 2 artikler hvor bildene legges: En for KLASSEBILDER og en for SKOLEBYGG.

Vi tar sikte på å få med en del klassebilder fra hver skole, litt tilfeldig utvalg fra tiden før 1975.

Har du gamle klassebilder eller nye opplysninger/bilder ta kontakt med oss.
Trykk på de enkelte bildene for mer informasjon.

 

 • ALMUESKOLEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • BREILI SKOLE
    Bilder i undergrupper: 9

 • BYSKOLEN
    Bilder i undergrupper: 39

 • FøRSTAD (FURUSTAD) BARNESKOLE
    Bilder i undergrupper: 3

 • HJELPEPLEIERSKOLEN
    Bilder i undergrupper: 2

 • HøYERE SKOLE
   

 • MIDDELSKOLEN
    Bilder i undergrupper: 13

 • MOKOLLEN SKOLE
    Bilder i undergrupper: 2

 • SANDAR YRKESSKOLE
    Bilder i undergrupper: 59

 • SANDE SKOLE
    Bilder i undergrupper: 16

 • SANDEFJORD GYMNAS
    Bilder i undergrupper: 3

 • SANDEFJORD SJøMANNSKOLER
    Bilder i undergrupper: 30

 • STORE BERGAN SKOLE
    Bilder i undergrupper: 14

 • SANDAR FORTSETTELSESSKOLE
    Bilder i undergrupper: 1

 • SKIRINGSSAL FOLKEHøYSKOLE
    Bilder i undergrupper: 6

 • UNNEBERG SKOLE
    Bilder i undergrupper: 6

 • VAGGESTAD SKOLE
    Bilder i undergrupper: 4

 • FEVANG SKOLE
    Bilder i undergrupper: 8

 • FRAMNES SKOLE
    Bilder i undergrupper: 19

 • FROM SKOLE
    Bilder i undergrupper: 6

 • FRøKEN RAGNHILD CASTBERGS PRIVATE FORBEREDELSESSKOLE
    Bilder i undergrupper: 5

 • GOKSTAD SKOLE
    Bilder i undergrupper: 9

 • HAUKERøD SKOLE
    Bilder i undergrupper: 14

 • HELGERøD SKOLE
    Bilder i undergrupper: 2

 • INGRIDS HUSMORSKOLE
    Bilder i undergrupper: 2

 • MOSSERøD SKOLE
    Bilder i undergrupper: 6

 • SøNDAGSSKOLER
    Bilder i undergrupper: 2

 • VESTERøY SKOLE (TIDL. BUER SKOLE)
    Bilder i undergrupper: 13

 • VIRIK SKOLE
    Bilder i undergrupper: 4

 • ØSTERøY SKOLE
    Bilder i undergrupper: 4