I 1953 ble det lyst ut en konkurranse; Et monument som skulle være ett minne om Sandefjords hovednæring gjennom mange år - Hvalfangsten.
Og som skulle hedre de menn som skapte den moderne hvalfangst. Av fler enn 100 utkast, vant Knut Steen med sitt - som ble dømt som et fengselende og kraftig utkast Knut Steen var da 29 år.
Alf Bjorhusdal - billedhugger og lærer ved akademiet ble innkalt til å hjelpe Sandefjordkunstneren.
Hvalfangstmonumentet er i dag Knut Steens best kjente arbeid. Og det erblitt selve varemerket for Sandefjord by.
Rammen for kostnadene, ble utvidet flere ganger under disse årene. Fra 150.000 kr  til 1,7 mill. kr.( = rundt 16,7 mill. 2003-kroner)
Skipsreder Lars Christensen med sine selskaper - bl.a. AS Thor Dahl og Framnæs Mek. Værksted med flere - var de største bidragsyterene.
Arbeidet pågikk fra 1955.  
Det var under disse tider han uttalte de etterhvert berømte ordene; "Har jeg tatt fanden på ryggen - skal jeg også bære ham frem".
Sandefjord Yrkeskole var fraflyttet og der - i et provisorisk atelier nede på bryggen - ble en modell i full størrelse bygget. 
Skolen ble revet etter oppdraget var utført.  Arkitektfirmaet  Midtun & Skottun, hadde i oppdrag å lage arbeidstegningene for støpingen av monomentet.
Gro Laheld Lundh - som jobbet som praktikant der på den tiden - fikk oppdraget med å designe kompassrosen, steinsettningen og bassenget.
Støpingen ble utført av Det Kongelige Hof Broncestøperi i København.
At monumentet skulle "gå rundt", ble først bestemt under prosessens gang. Det var mest sannynlig en av Knut Steens medhjelpere: Per Palle Storm eller Alf Bjørhusdal som kom med ideen.
Monumentet ble høytidlig avduket  på byens 115 års fødselsdag 23.juni 1960.

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  BYGGEPERIODEN

 • Totalt bilder i artikkelen: 2

  INNVIELSE

 • Totalt bilder i artikkelen: 7

  DET FERDIGE RESULTAT

 • Totalt bilder i artikkelen: 0

  KUNSTEREN KNUT STEEN