Galleriet består av hovedgruppe Gater og steder som er sortert i grupper.
Under hver gruppe  er de fleste gatene sortert på de forskjellige husnr.
Trykk på den enkelte bildegruppe for mer informasjon.

Les mer

Slik kan du bla til du blir kjent i galleriet og finner det som interesserer deg.
Det er også en mulighet til å søke direkte her.
Det mangler bilder og tekster flere steder, feil finner du nok også.
Men vi i Lardex jobber kontinuerlig med forbedringer.

Har du nye opplysninger eller bilder ta kontakt med oss.

Bearbeidet av Sandefjord Rundt/Lardex.net

Tidligere gater:

En del gater i sentrum forsvant i bybrannene i 1900 og 1915. I oktober 2016 fikk en rekke gater nye navn som forberedelse til kommunesammenslåingen.
1. januar 2017 ble en rekke gater som tidligere lå i Andebu og Stokke liggende i Sandefjord kommune.

Gater som har skiftet navn eller ikke eksisterer lenger er listen opp her. Noen gamle gater som vi har bilder fra er tatt med..

 • Armgaden

 • Badehusgaden

 • Bjerkeveien endret navn til Lindeveien i oktober 2016.

 • Bjørneveien endret navn til Mølleråsveien i oktober 2016.

 • Bodingaden

 • Briskeveien endret navn til Einerveien i oktober 2016.

 • Bryggegaden

 • Eikeveien endret navn til Svartorveien i oktober 2016.

 • Ekornveien endret navn til Ilderveien i oktober 2016.

 • Elgveien endret navn til Grevlingveien i oktober 2016.

 • Engveien endret navn til Glenneveien i oktober 2016.

 • Feensveien endret navn til Stangeveien i oktober 2016.

 • Furuveien endret navn til Heggeveien i oktober 2016.

 • Granveien endret navn til Gråorveien i oktober 2016.

 • Huldreveien endret navn til Vetteveien i oktober 2016.

 • Huslyveien endret navn til Emblas vei i oktober 2016.

 • Kirkeveien ble en del av Øvre Huvikvei i oktober 2016.

 • Kollenveien endret navn til Milleveien i oktober 2016.

 • Langgaden

 • Lökkegaden

 • Løkkeveien endret navn til Presthagan i oktober 2016.

 • Myrgaden

 • Myrveien ble en del av Parkveien i oktober 2016.

 • Måltrostveien ble en del av Lerkeveien i oktober 2016.

 • Mårveien endret navn til Røyskattveien i oktober 2016.

 • Nedre strandgade

 • Nordre gade

 • Nordre Ruklegade

 • Nygaden

 • Promenaden

 • Sagaveien endret navn til Bautaveien i oktober 2016.

 • Skippergata endret navn til Matrosgata i oktober 2016.

 • Skogveien ble en del av Brydes gate i oktober 2016.

 • Skovlyveien endret navn til Åbolkroken i oktober 2016.

 • Solvangveien ble en del av Schanches gate i oktober 2016.

 • Strandgata endret navn til Hvalfangergata i oktober 2016.

 • Strandveien

 • Strömbadpromenaden

 • Söndre Ruklegade

 • Tollbugata ble en del av Strandpromenaden i oktober 2016.

 • Vestre gade

 • Vestre strandgade

 • Östre strandgade

 • AAGAARDS PLASS
    Bilder i undergrupper: 39

 • BREILIVEIEN
    Bilder i undergrupper: 4

 • BERGANODDEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • BADEHUSGADEN
    Bilder i undergrupper: 2

 • BADEPARKEN
    Bilder i undergrupper: 13

 • BJERGGATA
    Bilder i undergrupper: 38

 • BRøNNUMVEIEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • BRYDEDAMMEN
    Bilder i undergrupper: 2

 • BRYGGEGATEN
    Bilder i undergrupper: 2

 • BRYGGEOMRåDET
    Bilder i undergrupper: 100

 • BUGåRDSGATA
    Bilder i undergrupper: 29

 • CHRISTOPHER HVIDTS PLASS
    Bilder i undergrupper: 24

 • CHR. CHRISTENSENS PLASS
   

 • C.A.LARSENS GATE.
   

 • BRYDES GATE
    Bilder i undergrupper: 3

 • BYPARKEN
    Bilder i undergrupper: 14

 • DRONNINGENS GATE
    Bilder i undergrupper: 72

 • DøLEBAKKEN
    Bilder i undergrupper: 27

 • FLORS GATE
    Bilder i undergrupper: 1

 • FRAMNESVEIEN
    Bilder i undergrupper: 33

 • FURUSTADVEIEN
    Bilder i undergrupper: 5

 • FLAUTANGEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • FOLEHAVNA
    Bilder i undergrupper: 39

 • FERJEVEIEN
    Bilder i undergrupper: 2

 • GAMLE STADION I BUGåRDEN
    Bilder i undergrupper: 7

 • GOKSTADVEIEN
    Bilder i undergrupper: 10

 • GRåTENDAMMEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • GRANHOLMEN
    Bilder i undergrupper: 27

 • HASLEBAKKEN
    Bilder i undergrupper: 9

 • HAVNEGATA
    Bilder i undergrupper: 3

 • HøSTS GATE
    Bilder i undergrupper: 7

 • HYSTADVEIEN
    Bilder i undergrupper: 57

 • HANEHOLMVEIEN
    Bilder i undergrupper: 4

 • HAUANåSEN
    Bilder i undergrupper: 6

 • HAVNEBILDER
    Bilder i undergrupper: 105

 • HELGERøDVEIEN
    Bilder i undergrupper: 4

 • HUVIKVEIEN
    Bilder i undergrupper: 2

 • HALVDAN SVARTES GATE
    Bilder i undergrupper: 1

 • HANS AMUNDSENS GATE
   

 • HJERTNESPROMENADEN
    Bilder i undergrupper: 33

 • INDUSTRIVEIEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • JåBERGVEIEN
    Bilder i undergrupper: 3

 • JåBERGGRENDA
    Bilder i undergrupper: 1

 • JAHREDAMMEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • JERNBANEPLASSEN
    Bilder i undergrupper: 2

 • JERNBANEALLEEN
    Bilder i undergrupper: 65

 • KILGATA
    Bilder i undergrupper: 11

 • KIRKEGATA
    Bilder i undergrupper: 20

 • KLAVENESVEIEN
   

 • HJERTNESSTRANDA
    Bilder i undergrupper: 11

 • KAMFJORDGATA
    Bilder i undergrupper: 12

 • KATHRINESTIEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • KJELLBERGVEIEN
    Bilder i undergrupper: 9

 • KAPTEINSVINGEN/KAPTEINLøKKA
    Bilder i undergrupper: 1

 • KATHRINEBORGGATA
    Bilder i undergrupper: 6

 • KOLONIHAGEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • KONGENS GATE
    Bilder i undergrupper: 59

 • KROKEMOVEIEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • KROKENVEIEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • LANDSTADS PLASS
    Bilder i undergrupper: 6

 • LANGESTRAND
    Bilder i undergrupper: 2

 • LANGGADEN
    Bilder i undergrupper: 7

 • LINDGAARDS GATE
    Bilder i undergrupper: 3

 • LANDSTADS GATE
    Bilder i undergrupper: 44

 • LEIF WELDINGS VEI
    Bilder i undergrupper: 1

 • LEIKVOLLGATA
    Bilder i undergrupper: 4

 • LINGELEMVEIEN
    Bilder i undergrupper: 7

 • LANGES GATE
    Bilder i undergrupper: 5

 • LUNDENVEIEN
    Bilder i undergrupper: 3

 • MJøLLøSTVEIEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • MODALVEIEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • MøLLERS GATE
    Bilder i undergrupper: 6

 • MUSEUMSGATA
    Bilder i undergrupper: 15

 • MOSSERøDVEIEN
    Bilder i undergrupper: 2

 • NATHOLMEN
    Bilder i undergrupper: 8

 • NEDRE GOKSTADVEI
    Bilder i undergrupper: 3

 • NEDRE HASLEVEI
    Bilder i undergrupper: 7

 • OLE WEGGERS VEI
   

 • ODDEFJELL
    Bilder i undergrupper: 5

 • PETER CASTBERGS GATE
    Bilder i undergrupper: 24

 • PEDER BOGENS GATE
    Bilder i undergrupper: 3

 • PETER GRøNS GATE
    Bilder i undergrupper: 4

 • PRESTEGåRDSVEIEN
    Bilder i undergrupper: 2

 • PRESTåSEN
    Bilder i undergrupper: 9

 • LAHELLEVEIEN
    Bilder i undergrupper: 10

 • MARTIN LARSENS VEI
    Bilder i undergrupper: 2

 • PRINSENS GATE
    Bilder i undergrupper: 173

 • PUKKESTADVEIEN
    Bilder i undergrupper: 9

 • RåDHUSGATA
    Bilder i undergrupper: 31

 • RåSTADVEIEN
    Bilder i undergrupper: 8

 • ROSENVOLDS GATE
    Bilder i undergrupper: 6

 • RUKLABEKKEN
    Bilder i undergrupper: 7

 • RANVIKSTRANDA
    Bilder i undergrupper: 2

 • RAVEIEN
    Bilder i undergrupper: 7

 • SCHANCHES GATE
    Bilder i undergrupper: 8

 • SCHRøETERS GATE
    Bilder i undergrupper: 26

 • SJøBAKKVEIEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • SKIPPERGATA
    Bilder i undergrupper: 18

 • SKIRINGSSALSVEIEN
    Bilder i undergrupper: 1

 • SKJELLVIKA BADESTRAND
    Bilder i undergrupper: 2

 • SKOLEGATA
    Bilder i undergrupper: 10

 • SKOLEVEIEN
    Bilder i undergrupper: 2

 • SOLLøKKA
    Bilder i undergrupper: 2

 • SOLVANGVEIEN
    Bilder i undergrupper: 5

 • STOCKFLETHS GATE
    Bilder i undergrupper: 21

 • STORGATA
    Bilder i undergrupper: 76

 • STRAND
    Bilder i undergrupper: 5

 • STORøYAVEIEN
    Bilder i undergrupper: 6

 • STRANDPROMENADEN
    Bilder i undergrupper: 6

 • STUB
    Bilder i undergrupper: 15

 • SVERRES GATE
    Bilder i undergrupper: 60

 • SøEBERGS GATE
    Bilder i undergrupper: 7

 • TANGEN OG TANGENODDEN
    Bilder i undergrupper: 2

 • TEMPOBANEN
    Bilder i undergrupper: 2

 • THAULOWS GATE
    Bilder i undergrupper: 20

 • THOR DAHLS GATE
    Bilder i undergrupper: 31

 • TORGET
    Bilder i undergrupper: 90

 • THORøYA
    Bilder i undergrupper: 6

 • TIDEMANDS GATE
    Bilder i undergrupper: 1

 • TORGGANGEN
    Bilder i undergrupper: 5

 • TORGGATA
    Bilder i undergrupper: 66

 • VARDEVEIEN
   

 • TORP FLYPLASS
    Bilder i undergrupper: 1

 • VESLE HAUANVEI
    Bilder i undergrupper: 1

 • VESTERøYVEIEN
    Bilder i undergrupper: 29

 • VINKELVEIEN
    Bilder i undergrupper: 3

 • VOLLANE
    Bilder i undergrupper: 1

 • ØSTERøYVEIEN
    Bilder i undergrupper: 4

 • ØVRE LUNDENVEI
    Bilder i undergrupper: 2

 • YXNEY
    Bilder i undergrupper: 6