Foreningen ble stiftet på Park Hotel i konstituerende møte 27. januar 1988. Det var tidligere innkalt interesserte pensjonister til møte, og et interimsstyre ble satt ned 1.12.87. Initiativtakerne var Finn Weitemeyer, Erling Alfheim Olsen, Arne Kristensen og Ove Samuelsen, og med førstnevnte som formann, ble de nødvendige forberedelser for stiftelsesmøtet utført. Det ble innhentet positiv reaksjon fra 41 pensjonister, og søknad om et mindre beløp til oppstart sendt rederiets ledelse.
Les mer

Foreningens historie.

Foreningens første styre ble: Formann Finn Weitemeyer, viseformann  Harald Bjønness-Hansen, sekretær Ove Samuelsen,  kasserer Arne Kristensen og styremedlem Else Berthelsen. Revisor Einar Vigen, og varamedlemmer Anna Marie Trosby og Marcel Vermeulen. 

Fra første år har foreningen vært et meget vellykket tiltak.  Innholdsrike møter, bedriftsbesøk, hytte- og dagsturer, revy og teater,  reiser med buss og fly i inn-  og utland. Og ikke minst mange Kiel-turer.  Det sosiale samvær har bidratt til en meget vennskapelig atmosfære og mange gode opplevelser.  Kolleger og ansatte  på kontor og til sjøs, med eller uten ledsager, og etterlatte,   møtes og har det trivelig sammen. Medlemmene  har i stor grad medvirket til egen underholdning, i tillegg til utallige dyktige foredragsholdere, lokale og utenfra. 

Økonomien har hele tiden vært god.  Ved oppløsning av konsernet fikk foreningen et stort engangsbeløp fra de tre involverte firmaer: Kosmos AS, I. M. Skaugen og B. Skaugen Shipping.  Det største enkeltbidrag fra Jørgen Jahre jr. , og støtte fra Herbjørn Hansson ved flere anledninger.  Anders Jahres Humanitære Stiftelse yter årlige bidrag, og siste år også fra Bess Jahres Stiftelse og N.R.Sjømannsfond av 1918.

Fire av våre medlemmer utarbeidet boken om Anders Jahres skip og virksomheter:   På alle Hav, utgitt i foreningens navn.  Dette ble mulig ved solid støtte fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse. Boka ble en stor suksess, og ga foreningen et solid bidrag, da forfatterne ikke ønsket godtgjørelse.  De fire var Thor Barth, Tormod Ringdal,  Sigurd Sivertsen og Arne Gundersen.

Ved avvikling av selskapet fikk foreningen beholdningen av hvaltenner. Dette ga en god inntekt de første år ved salg. Marcel Vermeulen lagde en lang serie flotte pingviner, og fortsatt brukes tenner til utlodning og som gave til foredragsholdere.

Medlemstallet i 2018 er 74,  og har vært stabilt mellom 75 og 80 i mange år.

Ifølge vedtektene er foreningens formål -  «å bringe pensjonistene sammen til selskapelig samvær, arrangere turer til selskapets bedrifter, samt arrangere reiser». Det er etter hvert blitt mer og mer viktig å hedre Anders Jahres minne, og fremme positiv omtale av hans liv og virke.  Det samfunnsmessige bidrag hans virksomheter i sin tid ytte, ga mer enn hundre ganger igjen for hver tapt skattekrone.  I tillegg alle hans store gaver til allmennyttige stiftelser og andre gode formål.  Medlemmene er stolte over dette, og for å ha medvirket ved sitt arbeidsforhold i hans bedrifter.

Trykk på de enkelte bilder for mer informasjon.
 

 • Totalt bilder i artikkelen: 31

  HILDESHEIM - TUR 2008.

 • Totalt bilder i artikkelen: 40

  TOSSA Del MAR - TUR 2010

 • Totalt bilder i artikkelen: 30

  WISMAR - TUR - 2010

 • Totalt bilder i artikkelen: 68

  KRAKOW TUR 2011

 • Totalt bilder i artikkelen: 39

  COSTA del SOL - TUR - 2014