Føyåsveien er en kort veistump og blindvei som går fra Kjellbergveien i nord og langs fjellet ved Hauanåsen.
Her kommer man også inn i skolegården til gamle Virik Skole som nå (2021) er opplæring for flyktninger og innvandrere. I enden av veien ligger Føykåsveien 26 som i sin tid huset Sandeherred Barnehjem.

  • Totalt bilder i artikkelen: 13

    Føykåsveien 26