Fredag 26. august 1966 ble det kalt sammen til konstituerende møte i ungdomslaget Fremtidens Haap’s lokaliteter. Møtet ble offentliggjort gjennom plakater som ble stiftet opp på telefonstolper fordelt jevnt om i hele Fevangbygda.
Dessverre ble ikke fremmøtet slik vi hadde håpet, men de 14 guttene som hadde møtt opp hadde en felles overbevisning: ”Fevang måtte få sitt eget idrettslag, med fotball som hovedinteresse.I lang tid hadde tanken ligget latent, bygda hadde gjennom tider fostret mange talenter, hvilket løkkecupen i Sandefjord har kunnet bevise. Men disse ungguttene måtte ut i distriktet for videre utfoldelse etter folkeskolens slutt.
Selv om de største talentene var ute på ”profesjonelle marker”, var det likevel så mye iver og interesse å spore i bygda, at tanken om ”organisert” fotball måtte tas alvorlig. Sletta ved E18 nord for Fevang-lokalet var samlings- og treningsfeltet vårt, hvor treningen foregikk på den måten at vi spilte mot hverandre til mørkets frembrudd dannet en naturlig avslutning.
Men dette var tydeligvis ikke nok for denne treningsglade gjengen. Oftere og oftere ble det fra de aktives hold ytret ønske om å få sette fotballkunnskaper og styrke på prøve mot andre klubber. Denne idéen ble straks satt ut i livet. Flere bedriftsidrettsklubber og lag fra Vestfold Fotballkrets laveste divisjon den gang (6. divisjon) var villige motstandere. Guttene fra Fevang kom i de aller fleste tilfellene meget godt ut av det rent sportslig og fikk vist sine motstandere hva det bodde i laget.
Dessverre hadde denne form for organisert virksomhet en meget stor ulempe. Vi var jo ikke i besittelse av egen kamparena, og flere av motstanderne, spesielt bedriftsidrettslagene var jo i samme båt. Dette førte ofte til vanskeligheter både med hensyn til motstander og til leie av bane. Litt for ofte lot disse to faktorer seg ikke synkronisere. For å si det enkelt: Det var likevel ikke så enkelt å skaffe bane, motstandere og dommere som vi tidligere antok. I disse tre problemene lå egentlig spiren til sammenkallelsen av fotballinteressert ungdom i bygda. Sted og dato ble bestemt: Fredag 26. august ble Fevang Fotballklubb konstituert med samtlige 14 fremmøtte som medlemmer. Idéen var blitt til virkelighet, og klubben første styre ble valgt med følgende sammensetning:
Formann: Ivar H Anholt Sekretær/oppmann: Knut Raastad Kasserer: Even Anton Evensen Styremedlem: Hans Mathias Fimland Det ble altså disse guttene som skulle ta det første og store løftet:
Å føre den nye klubben ut i livet.
I sitt andre år var medlemstallet steget radikalt til 54 medlemmer. 22. desember 1967 ble Fevang Fotballklubb tatt opp i Norges Fotballforbund. Av andre hyggelige ting fra dette året kan nevnes approbasjon og anskaffelse av drakter. Som kjent hadde vi så langt brukt hvitskjorter, som fra nå av igjen kunne brukes i sin opprinnelige tjeneste. Fevangs første sesong i seriesammenheng ble 1968, med Helgerød Idrettsplass som ”hjemmebane”. Laget endte på 5.-plass med 19 poeng.
I 1971 vant klubben sitt første kretsmesterskap, da vi vant 6. divisjon med følgende spillere: Edvard Edvardsen, Dagfinn Evensen, Svein Flåtten, Øistein Lund, Kjell Moe, Arne Kjell Bergan, Johnny Gustavsen, John Horntvedt, Even A. Evensen, Ivar Fevang, Ole Kristian Ludahl, Ole Kristian Odden og Aage Horntvedt. I 1972 utvidet vi vår sportslige virksomhet til to lag. B-laget debuterte i reservelagsserien med en 4.-plass. Året etter ble Fevang Fotballklubbs Damegruppe stiftet.
Den første gressbanen – den nåværende gamlebanen – sto klar i 1976.
Første gang vi stilte lag i aldersbestemte klasser var i 1978. Dette året ble også Dagfinn Evensen den første som rundet 200 A-kamper for FFK. C-lag stablet vi for første gang på bena i 1980, mens sesongen 1981 ble høydepunktet resultatmessig så langt for A-laget. Etter blant annet å ha slått erkerivalen Runar var vi nest best i by’n og endte på 4.-plass i 5. divisjon.

  • Totalt bilder i artikkelen: 0

    Bilder