PYTHIA
Nasjonalitet
Norge
Off nr 1108187
Klassifisering Klassifisering ikke registert
Kallesignal (MHNF/LDPN)
Byggeår 1897/03
Bruttotonn/BT 4.400
Nettotonn/NT 2.743
Dødvekt/TDW 5.600 T.
Drektighet Ikke reg
Skrog LOA L: 382.9' - B: 46.2' - D: 27.5'
Skrog LBP Ikke reg
Bredde Ikke reg
Dypgående Ikke reg
Dybde (i riss) Ikke reg
Skipsbeskrivelse Dampskip Flytende Kokeri
Skipsfunksjon/bruk Fartøy for bearbeiding av hval
Hastighet 12,5
Drivstoffkapasitet Kapasitet ikke registert
Lasthåndtering Type ikke registert
Kjeletype 3 x hoved dampkjeler (ildrørskjel/fire tube boiler), m/3 fyrganger hver. Heteflate: 7.161 kv/ft, damptrykk: 190 PSI
Kjelebygger Bygger ikke registert
Hjelpemaskineri Maskineri ikke registert
Maskin-/motordetaljer Dampmaskin, 3-trinns ekspansjon, 3-syl., dia. 26,5”–44”–70”, slag/stroke: 48”, 419 NHK
Maskin-/motorbygger Barclay, Curle & Company Ltd., Glasgow, Skottland
Informasjon om rederi, rederiselskap og verft

1897 Bygget som passasjer/lasteskip RAGLAN CASTLE av Barclay, Curle & Co. Ltd., Glasgow for Castle Mail Steam Packet Co. Ltd. (D. Currie & Co.), London i mars.
1901 Overtatt av Union Castle Mail SS Co., London, UK.
1904 Solgt til Barclay, Curle & Co. Ltd., Glasgow, UK.
1905 Solgt til den russiske Stat, omdøpt HANNA. Brukt som depot skip av den russiske marine under den russisk-japanske krig. Solgt videre til A/S Det Østasiatiske Kompagni, København, Danmark, omdøpt ST. DOMINGO
1908 Solgt til Barclay, Curle & Co. Ltd., Glasgow, UK. Igjen døpt til RAGLAN CASTLE
1910 Solgt til Pythia SS Co. Ltd. (Donaldson Bros.), Glasgow, UK. Omdøpt PYTHIA
1911 Solgt til A/S Dominion Whaling Co. Ltd. (T. Dannevig & Co.), Sandefjord.
1912 Ombygd til kokeri med ny tonnasje, 4.401 brt, 5.600 tdw. Kokeriet fikk en lastekapasitet på 14.000 fat i faste tanker.
Intensjonen var å drive hvalfangst på kysten av Tasmania. Da dette ikke var vellykket ble fangsten overflyttet til kysten av Kongo, som ga bedre fangst. I 1912 var overskuddet på NOK 253.158.
Med seg i sommersesongen hadde hun hvalbåtene FRIGG (128 brt, bygget 1908), DOMINION I (170 brt, bygget 1912) og DOMINION II (170 brt, bygget 1912).
1913 I fangst på kysten av Kongo i sommersesongen.
1914 Hvalbåten HOBART innleid til hvalfangst for kokeriet PYTHIA (Dominion Whaling Co., Ltd., Sandefjord) for sesongen 1914/15. Leien var kr. 15.000.
DOMINION I og II ble bortleid som bevoktningsfartøy til marinen i desember.
1915 Den siste hvalbåten FRIGG ble bortleid til den Kongelige Norske Marine (KNM) som bevoktningsbåt i februar.
Under året 1915 ble PYTHIA ombygget til koffardiskip, da inntekter av frakt var større enn hva hvalfangsten ga..
1916 PYTHIA’s tidscerterpartii på £6.150 ble avsluttet 30/09-1916 i Avonmouth da de stadig stigende omkostninger oversteg fortjenesten. Ønsket var også å få fartøyet over i nøytral fart. Forsterkninger på oljetankene ble utført i Cardiff etter pålegg fra Lloyds. Lukene, 10 stykker, til oljetankene ble også gjort større for å gi mulighet til å ta annen last. Omkostningene ble kr. 85.000. Arbeidet tok 40 dager.
Avgikk Cardiff 12/11-1916 med kurs for Savannah, USA for å laste en last fosfat for Norge.
I november 1916 fikk man en ny reise som gikk ut på oljefrakt. Reisen skulle gå til Philadelpia/Bergen og deretter Kristiania. Det var garantert bunkerkull i England. Så kom den tyske avsperringen som gjorde det umulig å få mannskap (32 mann), samt kull til bunker.
1917 PYTHIA ankom Kristiania (Oslo) og var ferdig utlosset 03/02-1917. Kontrakten ble annullert i april og PYTHIA lagt i opplag i Kristiania (Oslo).
Hvalbåtene var fremdeles i marinens tjeneste som bevoktningsfartøy.
1918 A/S Dominion Whaling Co. Ltd blir overtatt av Christen Otto Julius Christensen, også nevnt som Chr. Christensen jr. (Chr. Christensens yngste sønn). Ingvald Bryde og Lars Thorsen overtar som disponenter.
1919 Lars. Christensen, Sandefjord overtar som disponent. Skipet blir leid ut til A/S Sandefjord Hvalfangerselskab (Johan Rasmussen og Alex. Lange), Sandefjord som transportskip i sesongen 1919/20 på en 3 måneder timecharter for NOK 40,- pr tonn for frakt av stasjonens mannskaper, kull, tomfater og utstyr mm til deres hvalstasjon i Strømnes. PYTHIA ankom Framnæs mek. Værksted 08/09. Går i tørrdokka fra 11/09 til 16/09. Forlater verkstedet og Sandefjord 03/10 med kurs for USA.
PYTHIA avgikk Norfolk, Virginia, USA 03/11. Ankom Syd Georgia 09/12-1919.
1920 Etter initiativ fra sakfører Anders Jahre ble de tre selskapene Dominion Whaling Co. (T. Dannevig), South Pacific Whaling Co. (R. Osmundsen), og A/S Odd (Haldor Virik) slått sammen under et felles navn og styre. Nemlig A/S Odd. Som disponent ble valgt Mr. Chr. Christensen jr.
1921 Fangstresultatet for sesongen 1920/21 ble 28.000 fat. Selskapet ble offentlig omregistrert til A/S Odd (Chr. Christensen jr.) 15/01-1921. Aksjekapitalen var kr. 1.000.000. I mai er sammenslutningen med South Pacific Whaling Co. (R. Osmundsen) aksjekapital kr. 3.850.000, og A/S Dominion Whaling Ltd med aksjekapital kr. 3.250.000, et faktum.
Chr. Christensen jr. blir valgt til disponent. Sammenslåingen kommer som et resultat anbefaling fra Anders Jahre.
Formålet med selskapet er: «Fangst og nyttiggjørelse av hval og dermed i forbindelse stående virksomhet, samt fraktfart. Fangstfelt er Syd Shetland».
PYTHIA overføres til A/S Odd (Chr. Christensen jr A/S som disponent), Sandefjord i mai..
Ankom Sandefjord havn 07/02. Forhalte til verftet 02/09. Gikk i tørr dokk 29/09 til 04/10. Forlot Sandefjord 22/10 for en ny sesong 1921/22.
1922 Resultat av fangsten sesong 1921/22 ble 18.000 fat.
Ankom Sandefjord 03/06. Disponent rollen igjen overlatt Ingvald Bryde & Lars Thorsen, Sandefjord. Forlater Sandefjord 19/07 og er tilbake 08/09.
PYTHIA setter kursen for Sydishavet 19/09 og ankommer feltet 16/11.
1923 Sesongen 1922/23 avsluttes 24/04 uten uhell under sesongen. Det var liten tilgang på hval i operasjonsområdet, men resultatet ble allikevel 20.400 fat. Lasten ble solgt og levert i Norfolk, Virginia, USA. Hvalbåtene ODD (1912 ex DOMINION I), ODD I (1912 ex DOMINION II) og ODD III (1911 ex NORMANN I) gikk til Montevideo, Uruguay for opplag og vedlikehold. Hvalbåten ODD III finnes for lett for fangst i Sydishavet og blir solgt for kr. 140.000 til A/S Bas II, Sandefjord ved ankomst Montevideo. Ny hvalbåt er kontrahert ved Akers mek. Verksted for levering før neste sesong.
Ankom Norfolk 30/05. Ferdig utlosset 05/06 og satte kursen for Sandefjord. Ankomst Sandefjord 20/06. La til ved verksted for oppussing og reparasjoner 16/07. To nye presskjeler blir installert i kokeriet og andre kjeler modernisert. Kokeriets kokekapasitet er da utvidet. Går i tørrdokk fra 02/08 til 13/08. Går fra Sandefjord med kurs for Sydishavet 20/09 for sesongen 1923/24. Anløp Cardiff for å bunkre kull. Hun ankom Montevideo 02/11 og gikk derfra samme dag sammen med hvalbåtene ODD og ODD I. ODD II avgikk fra Sandefjord 06/10 og møtte den øvrige ekspedisjon i Port Stanley på Falkland. Ankom feltet Syd-Shetland 19/11. Den første rapport var pr. 01/12 på 1.000 fat.
1924 Ankom Sandefjord 28/07. A/S Thor Dahl, Sandefjord overtar som disponenter.
A/S Odd overtar 15/05-1924 sin neste hvalbåt som blir omdøpt ODD III (b. 1923 ex THOR MAJOR). Den skal fange for PYTHIA -ekspedisjonen og skal være med fra sesongen 1924/25 med Christen R. Granøe fra Tjøme som skytter.
Går fra Sandefjord igjen 11/09.
1925 Ankom Sandefjord 17/06. Forhales til verkstedet 04/07 og går i tørrdokk 24/07 til 28/07. Forhaler fra verkstedet 31/07. Går fra Sandefjord 02/09.
1926 Ankom Sandefjord 17/06. Forhales fra lager til verkstedet 06/07 og går i tørrdokk 27/07 til 02/08. Tilbake i tørrdokken fra 20/08 til 23/08. Forhaler fra verkstedet 31/07. Går fra Sandefjord 02/09 for fangst sesongen 1926/27..
1927 Ankom Sandefjord og la til ved verkstedet 15/06. Dokksettes fra den 13/07 til 20/07. Forlater Sandefjord 15/08.
I sesongen 1927/28 fanget med hvalbåtene TORILD, TORDØNN og TORGNY (ex ODD III, THOR MAJOR). Ekspedisjonen forlot Falklandsøyene 01/10. Møtte store ishindringer slik at fangsten ikke kom i gang før 13/10.
1928 Ankommer Sandefjord 26/05 og går videre samme dag. Ankommer igjen 05/06. Forhaler til verkstedet 07/06 for overhaling og går direkte i tørrdokka. Forlater dokka 05/07 0g forhaler fra verkstedet 31/08. Går fra Sandefjord 01/09.
1929 Ankommer Sandefjord 09/03. Går fra Sandefjord 14/03. Kommer tilbake igjen
18/04-29 kantret under reparasjon ved Framnæs mek. Verksted i Sandefjord (bare PYT SAN vistes). Master på PYTHIA forårsaker store skader på den nye hvalbåten THORDR Ny fra Aker denne høsten.
Plater i huden ved vannlinjen var fjernet. Ved en feiltagelse fra skipets besetning ble hun trimmet den gale veien slik at vann trengte inn gjennom åpningen. Vraket overtatt av assurandører/verkstedet. Arbeidet med heving ble påbegynt 30/11. Hevet og rettet opp 03/12. I tørrdokk fra 11/12 til 17/12. Tilbake i dokk igjen samme dag.
Solgt til Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg i desember.
1930 PYTHIA forlater tørrdokken 16/01. Nå som READY. Disposisjonen av Hvalfanger-A/S Africa overtatt av Bjarne Gundersen, Sandefjord. Reg.havn endret til Sandefjord. En ny tørrdokking foretas fra 22/04 til 25/04. Forlater verkstedet på Framnæs 25/04. Forlater havnen i Sandefjord 03/05.
Tilbake i Sandefjord 18/08. Legger til ved verkstedet 19/08 og forlater igjen Sandefjord 21/08.
Sesongen 1930/31 i fangst igjen i Antarktis for Hvalfangeraktieselskapet Africa.
1933 F. Bettum, Sandefjord er oppført som disponent
1934 Ankom Sandefjord 07/08. Legger til ved verkstedet 03/09 og går fra Framnæs og Sandefjord for siste gang 07/09.
Solgt via W. P. Jobson til Metal Industries Ltd., London. Ankom rundt 12/09-34 til Rosyth. Hugging påbegynt 03/10-34.

1897 Built as passenger/cargo vessel RAGLAN CASTLE by Barclay, Curle & Co. Ltd., Glasgow for Castle Mail Steam Packet Co. Ltd. (D. Currie & Co.), London in the month of March.
1901 Taken over by Union Castle Mail SS Co., London, UK.
1904 Sold to Barclay, Curle & Co. Ltd., Glasgow, UK.
1905 Sold to the Russian Government, renamed HANNA, used as store ship for the russian navy during the russian-japanese war. Sold again to A/S Det Østasiatiske Kompagni, Copenhagen, Denmark, renamed ST.DOMINGO
1908 Sold to Barclay, Curle & Co. Ltd., Glasgow, UK. Had her original name back, the RAGLAN CASTLE
1910 Sold to Pythia SS Co. Ltd. (Donaldson Bros.), Glasgow, UK. Renamed PYTHIA
1911 Sold to A/S Dominion Whaling Co. Ltd. (T. Dannevig & Co.), Sandefjord.
1912 Converted to whaling factory, new tonnage: 4.401 brt, 5.600 tdw.
The factory had a cargo capacity of 14.000 bbl. in fixed tanks.
The intention with the factory was to do whaling along the coast of Tasmania. As this seems not to be a successful operation the expedition was moved to the coast of French Congo who gave a better result. In 1912 was the surplus of NOK 253.158.
Her catchers was the FRIGG (128 grt, built 1908), DOMINION I (170 grt, built 1912) and DOMINION II (170 grt, built 1912).
DOMINION I and II was hired out to the Norwegian Navy as  guard ships at the Norwegian coast in December.
1915 The remaining catcher FRIGG was hired out to the navy in February.
During the year of 1915 PYTHIA was converted to a coffardi ship as the freight marked as the revenue from freight was greater than what whaling gave.
1916 PYTHIA’s time certerparty £ 6.150 ended 30/09-1916 in Avonmouth as the steadily rising costs exceeded profits. The vessel was also getting into neutral trading. Reinforcements on the oil tanks were carried out in Cardiff after an order from Lloyds. Hatches, 10 pieces, to the oil tanks were also made larger in order to give opportunity to take another load. Costs was $ 85,000. The operation took 40 work days.
Left Cardiff 12/11-1916, bound for Savannah, United States to load phosphate for Norway.
In november 1916 a new journey that went out on oil shipping. The journey would go to Philadelpia/Bergen and Kristiania then. It was guaranteed bunker coal in England. Then came the German embargo that made it impossible to get crew (32 men), as well as coal to the bunker.
1917 PYTHIA arrived Kristiania (Oslo) and were discharged 03/02-1917. The contract was canceled in april and Kristiania (Oslo) was choosen as lay-up port for PYTHIA. Her whale cathers were still at duty in Navy service as coastal guard boats.
1918
The A/S Dominion Whaling Co. Ltd. gets in the hands of Mr. Chr. Christensen jr (youngest son of Chr. Christensen). Management taken over by Ingvald Bryde and Lars Thorsen.
1919 Management taken over by Lars Christensen, Sandefjord. Hired by A/S Sandefjord Whaling Co (Johan Rasmussen and Alex. Lange), Sandefjord as transport vessel for the whaling season of 1919/20 on a 3 months timecharter for NOK 40,- pr ton for transport of crew, coal, barrels and equipment etc. to their whaling station at Stromness. PYTHIA arrived at Framnæs mek. Shipyard 08/09. Dry docked from 11/09 to 16/09. Exits shipyard and Sandefjord 03/10 with a course for the United States. PYTHIA left Norfolk, Virginia, USA on 03/11 and arrived South Georgia 09/12-1919.
1920 After initiative from Anders Jahre, the three whaling companies Dominion Whaling Co. (T. Dannevig), South Pacific Whaling Co. (R. Osmundsen), og A/S Odd (Haldor Virik) was merged and had a common name, namely A/S Odd. As manager Mr. Chr. Christensen was pointed out.
1921 Total result of the season 1920/21 was 28.000 barrels of oil.
The company was publicly re-registered to A/S Odd (Chr. Christensen Jr.) 15/01-1921. The share capital was kr. 1.000.000. In May, the association with South Pacific Whaling Co. (R. Osmundsen) share capital kr. 3.850.000, and A/S Dominion Whaling Ltd with share capital kr. 3.250.000, a fact.
Chr. Christensen Jr. will be selected as an agent. The merger comes as a result recommendation from Anders Jahre.
The purpose of the company is: “Capture and utilization of whales and related business, as well as freight rates. Catching area is South Shetland”.
The factory PYTHIA is transferred to company A/S Odd in May.
Arrived port of Sandefjord 07/02. Shifted to shipyard 02/09. Went to drydock 29/09 to 04/10. Departed from Sandefjord 22/10 for whaling season 1921/22.
1922 Result of the catch season 1921/22 was 18.000 barrels.
Arrived port of Sandefjord 03/06. Management again taken over by Ingvald Bryde & Lars Thorsen, Sandefjord.
Departed from Sandefjord 19/07 and went back again 08/09. PYTHIA heading for a new season in the south 19/09 and arrived at the whaling ground 16/11.
1923 The 1922/23 season ends 24/04 without accident during the season. There was little access to whales in the operating area, but the result was still 20,400 barrels. The cargo was sold and delivered in Norfolk, Virginia, USA. The whale catcher ODD (1912), ODD I (1912) and ODD III went to Montevideo, Uruguay for storage and maintenance. The ODD III whale catcher is found too light for catching in the South Sea and is sold for kr. 140,000 upon arrival Montevideo. New whale catcher was ordered from Akers mek. Shipyard.
Arrived at Norfolk 30/05. Finished discarged 05/06 and set the course for Sandefjord. Arrival Sandefjord 20/06. Alongside the shipyard for maintenance and repairs 16/07. Two new pressure boilers are installed in the factory and other boilers are modernized. The boiler capacity is then expanded. Goes in dry dock from 02/08 to 13/08. Going from Sandefjord with course for South Sea 20/09 for the season 1923/24. Call Cardiff to bunker coal. She arrived at Montevideo 02/11 and went from there on the same day with the ODD and ODD I. Whale catcher ODD II departed from Sandefjord 06/10 and met the expedition in Port Stanley on Falkland. Arrived at the South-Shetland field 19/11. The first report was per. 01/12 on 1,000 barrels.
1924 Arrived Sandefjord 28/07.
Management taken over by A/S Thor Dahl (Lars Christensen), Sandefjord.
A/S Odd took over 15/05-1924 the next whale catcher who’s name became ODD III (b. 1923 ex THOR MAJOR). It will catch for PYTHIA expedition and will join the 1924/25 season with Christen R. Granøe from Tjøme as a shooter.
PYTHIA left Sandefjord for season 1924/25 on 11/09.
1925 Arrived Sandefjord 17/06. Shifted to the shipyard 04/07 and went to dry dock from 24/07 to 28/07. Shifted from yard to storage 31/07. Left Sandefjord 02/09.
1926 Arrived Sandefjord 17/06. Shifted from storage to shipyard 06/07 and went in dry dock from 27/07 to 02/08. In dry dock again from 20/08 to 23/08. Shifted from yard to storage 31/07. Left Sandefjord 02/09 for season 1926/27.
1927 Arrived Sandefjord and went alongside at the shipyard 15/06. Dry docking from 13/07 to 20/07. Left Sandefjord 15/08.
In the whaling season 1927/28, drifting with three catchers, TORILD, TORDØNN and TORGNY. The expedition left Falkland 01/10. Met large ice barriers so the whaling did not start before 13/10.
1929 Arrived Sandefjord 09/03. Left Sandefjord 14/03 and went back again very soon to the yard.
18/04-29 capseized during hull repair at Framnæs mek. Verksted in Sandefjord (only PYT SAN on the stern was visible). The mast of PYTHIA did major damage to the new catcher THORDR just arrived from Aker mek this autumn.
Som steelplates had been removed from the ship side just above water level. Accidently the ship crew trimmed her the wrong way around and water started flowing inside. The wreck was taken over by the insurance company and the yard. The work of lifting the ship started 30/11. Lifted and floating again 03/12. In drydock from 11/12 to 17/12. In dry dock again at the same day.
Sold to Hvalfanger-A/S Africa (Waalman & Bugge), Tønsberg in December. Renamed READY
1930
PYTHIA left dry dock on 16/01. Now as READY. Management of Hvalfanger-A/S Africa taken over by Bjarne Gundersen, Sandefjord. Home port changed to Sandefjord. A new dry dock inspection is executed from 22/04 to 25/04. Left the shipyard at Framnæs 25/04. Departed from port of  Sandefjord 03/05.
Returned to Sandefjord 18/08. Went alongside at the shipyard 19/08 and leaving again Sandefjord 21/08.
The whaling season 1930/31 starts and she was back in the whaling in Antarctic again for Hvalfangeraktieselskapet Africa.
1933 Fritdjof Bettum was the manager.
1934 Arrived Sandefjord 07/08. Went alongside at the shipyard 03/09. Left Framnæs and Sandefjord for the last time 07/09.
Sold through W. P. Jobson to Metal Industries, Ltd., London. Arrived Rosyth about 12/09-34 for breaking. Demolition commenced 03/10-34.

 • PYTHIA

  PYTHIA
 • PYTHIA

  PYTHIA
 • PYTHIA

  PYTHIA
 • PYTHIA

  PYTHIA
 • PYTHIA

  PYTHIA
 • PYTHIA

  PYTHIA
 • PYTHIA

  PYTHIA
 • PYTHIA

  PYTHIA
 • PYTHIA

  PYTHIA
Kilde: Narve Sørensen, DnV Reg., Lloyds Reg., Starke Reg. Boken ”La Oss Arbeide,A/S Laboremus 1910 – 1990” av Bård Kolltveit, Ships In Focus # 7
Utarbeidet av: Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen