Warning: Undefined array key "s��k" in /home/5/l/lardex/www/site/index.php on line 96
Lardex - Vi gir deg den unike historien

Klikk på bildene under og gruppene åpner seg. Deretter klikker du videre i galleriet.

Sandefjord Rundt er lokal byhistorie. Bildene dekker et tidsrom fra siste halvdel av 1800-tallet til etterkrigstiårene.
Geografisk er denne delen foreløpig begrenset til Sandefjords kommunegrense t.o.m. 31.12.2016, d.v.s. det som var Sandar og Sandefjord kommune.

Hvalfangst er siden hvor det meste som har hatt betydning er beskrevet under spennende undergrupper.

Norsk sjøfart forteller i ord og bilder om skips- og hvalfangsthistorie, herunder rederier, skip, verksteder, og fortellinger.

Skipsverft forteller historien om bygging av skip i vårt distrikt.

Vår Youtube-kanal,  her er det mange filmer fra hvalfangsten.

For at vi skal kunne fortsette vårt omfattende arbeid med både innsamling og bearbeiding  av lokalhistorisk materiale fra  land og til sjøs, er vi avhengie av  økonomisk støtte. Det har vi fått blant andre fra: Vestfold og Telemark Fylkeskommune - Seksjon for kulturarv, Anders Jahres Humanitære Stiftelse, Sparebankstiftelsen DNB og Bess Jahres Stiftelse. De to siste har vi faktisk fått god økonomisk støtte både i 2019 og 2020.
Dette som en bekreftelse for kvaliteten av vårt historiske arbeid.

I 2022 har vi igjen fått et kjærkommet bidrag fra Sparebankstiftelsen DnB, og takker på ny for tildelingen.
Vi har i april 2022 også fått en gledelig melding fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse at vi også i år har blitt tildelt et betydelig beløp til vårt arbeid.
I 2023 fulgte Kulturarv i Vestfold og Telemark Fylkeskommune opp med ytterligere kr.20.000til vårt arbeide.

Les mer

Arbeidet med de nye utgavene av Lardex og Sandefjord Rundt ble påbegynt av en gruppe entusiaster i januar 2016. Vi var så heldige å få overtatt mange års arbeid med Innsamling av bilder og stoff av båter og dets historie av Oddvar Larsen og Ragnar Iversen.

VIL DU HJELPE TIL? Vi erkjenner at galleriene ikke er perfekte.
Det mangler bilder og tekster flere steder, feil finner du nok også.
Lardex Bildeklubb jobber hele tiden med forbedringer. Har du bilder du synes bør være med, vil vi gjerne låne.
Opplysninger og rettelser mottar vi også med takk.
Vil du jobbe sammen med oss, enten med bilder, tekster eller lokalkunnskaper ?

Vi møtes hver uke i egne klubblokaler i Jernbanealleen 33 (inngang ovenfor Atlantic inne i gården ) hver torsdag fra kl.12.00.

Bruk vår  KONTAKTMAIL hvis du har noe på hjertet du ønsker å dele med oss.

Siden er under oppbygging, men den nye versjonen tl Lardex vil bli tilpasset alle medier, pc, pad og telefon.

Ha et hyggelig opphold på våre sider!

Hilsen oss i Lardex Bildeklubb.